11:09, 04/09/2016

Doanh nghiệp tư nhân Thảo Hồng bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: DNTN Thảo Hồng


Địa chỉ: 98B Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 058 3524242 ....

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: DNTN Thảo Hồng


Địa chỉ: 98B Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 058 3524242


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4200676882 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày

8/2/2007.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.