Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Thứ Tư, 11/05/2016, 20:07 [GMT+7]

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Nông nghiệp Ninh Thân I


Địa chỉ: Thôn Đại Tập, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0935.113.973


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700700013 do Phòng Tài chính Kế hoạch TX. Ninh Hòa cấp ngày 24/8/2011.


Nay Hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể.

.

các thông tin tiện ích