Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Thứ Tư, 18/05/2016, 22:25 [GMT+7]

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp Tư nhân Bắc Ninh


Địa chỉ: 25 Phước Long, phường Phước Long, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 058.3887701


GCN ĐKKD số 3701001111 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 8/3/2005.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.

.

các thông tin tiện ích