10:09, 27/09/2016

Bố cáo giải thể doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Xây dựng Thuận Thảo Nha Trang.


Địa chỉ: STH 26.23 Khu đô thị mới Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

....

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Xây dựng Thuận Thảo Nha Trang.


Địa chỉ: STH 26.23 Khu đô thị mới Lê Hồng Phong, P. Phước Hải, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4201643456 đăng ký lần đầu ngày 12/5/2015, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 13/11/2015 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa.


Lý do giải thể: Không tiếp tục sản xuất kinh doanh


Công ty đang tiến hành thủ tục giải thể. Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng bố cáo, yêu cầu các đơn vị cá nhân đến giải quyết mọi vấn đề có liên quan. Quá thời hạn trên, công ty không chịu trách nhiệm về mọi khiếu nạo này.