09:10, 11/10/2016

Bố cáo giải thể DNTN Lan Doan

Địa chỉ: 64B/17 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0583523796

Bố cáo giải thể doanh nghiệp


Tên doanh nghiệp: DNTN Lan Doan


Địa chỉ: 64B/17 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa


Điện thoại: 0583523796


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4200667750 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp ngày 22/12/2006.


Nay doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể.