09:10, 04/10/2021

Xã Vạn Khánh: Đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Đến nay, xã Vạn Khánh đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 4/4 trường học đạt chuẩn quốc gia; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 hơn 42,8 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,91%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt gần 98%...

Đến nay, xã Vạn Khánh đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó, có 4/4 trường học đạt chuẩn quốc gia; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 hơn 42,8 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,91%; tỷ lệ người trong độ tuổi lao động có việc làm đạt gần 98%... Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn hơn 100 tỷ đồng và không có nợ đọng xây dựng cơ bản.


UBND huyện Vạn Ninh đã họp thẩm tra đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Vạn Khánh, thống nhất đăng ký đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2021.


Th.Hải