08:08, 17/08/2021

Cam Ranh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Từ đầu năm đến nay, TP. Cam Ranh đã nỗ lực triển khai xây dựng nông thôn mới với tổng vốn đầu tư gần 35 tỷ đồng. Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa xóa nhà tạm ở một số xã khó khăn.

Từ đầu năm đến nay, TP. Cam Ranh đã nỗ lực triển khai xây dựng nông thôn mới với tổng vốn đầu tư gần 35 tỷ đồng. Thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh kêu gọi xã hội hóa xóa nhà tạm ở một số xã khó khăn.


Nhiều mô hình phát triển kinh tế


Để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2021, từ đầu năm UBND TP. Cam Ranh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Mới đây, UBND TP. Cam Ranh cũng đã phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi cây trồng trên địa bàn thành phố năm 2021. Theo đó, xã Cam Phước Đông thực hiện chuyển đổi 10ha cây trồng không hiệu quả sang 5ha trồng rau đậu và 5ha trồng xoài; xã Cam Thành Nam thực hiện chuyển đổi 15ha sang 5ha trồng rau đậu, 10ha trồng xoài và táo; phường Cam Nghĩa thực hiện chuyển đổi 3ha sang trồng rau đậu; phường Cam Phúc Bắc thực hiện chuyển đổi 5ha sang trồng xoài.

 

Mô hình nuôi dê ở xã Cam Thịnh Tây góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

Mô hình nuôi dê ở xã Cam Thịnh Tây góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.


Thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2021, thành phố đã triển khai 3 mô hình trình diễn, gồm: mô hình thâm canh giống lúa mới Hương Châu 6 tại 2 xã Cam Phước Đông và Cam Thịnh Đông với quy mô 4ha; mô hình trình diễn giống bắp lai chịu hạn tại xã Cam Thịnh Tây với quy mô 1ha; mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong ao lót bạt sử dụng chế phẩm sinh học tại 2 xã Cam Thịnh Đông và Cam Lập với quy mô 2.000m2. Ngoài ra, địa phương còn tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm ốc nhảy tại phường Cam Phúc Nam; tập huấn kỹ thuật trồng giống bắp lai tại xã Cam Thịnh Tây.


Thành phố tiếp tục tập huấn các mô hình nông, ngư nghiệp cho lao động nông thôn; khuyến khích nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả. Địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn theo nguồn vốn phân bổ của tỉnh.Phát huy sức mạnh tổng hợp

 

Tính đến tháng 6-2021, TP. Cam Ranh có 3/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 531 của UBND tỉnh gồm: Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông và Cam Lập. Các xã: Cam Bình đạt 18/19 tiêu chí; Cam Phước Đông đạt 15/19 tiêu chí; Cam Thịnh Tây đạt 13/19 tiêu chí. Đối với Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã Cam Thịnh Đông đạt 9/12 tiêu chí; xã Cam Thành Nam đạt 6/12 tiêu chí; xã Cam Bình đạt 10/12 tiêu chí; xã Cam Lập đạt 8/12 tiêu chí.

Ông Lê Minh Hải – Trưởng phòng Kinh tế TP. Cam Ranh cho biết, từ đầu năm đến nay, thành phố đã triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo đúng tiến độ đề ra. Trong đó, địa phương duy trì các tiêu chí đã đạt và triển khai thực hiện các giải pháp để đạt chuẩn và chuẩn nâng cao đối với các tiêu chí phấn đấu đạt trong năm 2021. Tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm 2021 gần 35 tỷ đồng. Được biết, năm 2021 Cam Ranh đặt mục tiêu đưa xã Cam Bình đạt chuẩn nông thôn mới; xã Cam Thịnh Đông đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2022.


Trong cuộc họp mới đây, ông Lê Ngọc Thạch – Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh đề nghị lãnh đạo các xã tập trung huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong đó, các xã xác định rõ tiêu chí trọng tâm cần ưu tiên thực hiện để tập trung chỉ đạo hiệu quả, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; khẩn trương rà soát, xác định cụ thể các công trình đầu tư theo nguồn vốn phân cấp để xây dựng nhu cầu vốn cho phù hợp; phối hợp với Phòng Quản lý đô thị rà soát lại quy hoạch chung nông thôn mới để điều chỉnh phù hợp với quy hoạch chung của thành phố.


Ông Thạch cho biết, hiện nay, một số xã như: Cam Thịnh Tây, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Đông đang gặp nhiều khó khăn để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là tiêu chí nhà ở. Đơn cử như xã Cam Thịnh Tây còn 83 căn nhà tạm cần xóa. Thành phố đã giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, tham mưu giải quyết hoặc có hướng kêu gọi xã hội hóa. Thời gian tới, thành phố sẽ kiến nghị sớm triển khai công trình hệ thống cấp nước cho xã đảo Cam Bình, giải quyết giao đất của Xí nghiệp muối Cam Ranh cho UBND xã Cam Thịnh Đông để sớm triển khai xây dựng Nhà văn hóa thôn Hòa Diêm…


VĂN KỲ