11:07, 29/07/2021

Khánh Vĩnh: Dồn sức xây dựng nông thôn mới

Huyện Khánh Vĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Địa phương phấn đấu đến hết năm 2025, huyện không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí NTM.

Huyện Khánh Vĩnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Địa phương phấn đấu đến hết năm 2025, huyện không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí NTM.


Các xã đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên


Những năm qua, Chương trình xây dựng NTM của huyện Khánh Vĩnh bước đầu đạt được một số kết quả khả quan. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở... Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 12 triệu đồng/người/năm, đến năm 2020 đạt 22,6 triệu đồng/người/năm. Đến năm 2020, huyện có 1 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 11 tiêu chí/xã; các xã đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Cụ thể, xã Sông Cầu đạt 19 tiêu chí; 4 xã đạt 11 tiêu chí (Khánh Thành, Khánh Nam, Khánh Đông, Liên Sang); 8 xã đạt 10 tiêu chí (Khánh Trung, Khánh Thượng, Giang Ly, Khánh Phú, Khánh Bình, Khánh Hiệp, Sơn Thái, Cầu Bà).

 

Công trình cấp nước sạch cho người dân xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh).

Công trình cấp nước sạch cho người dân xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh).


Tuy nhiên, theo đánh giá của lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh, kết quả thực hiện chương trình vẫn còn thấp so với bình quân chung của tỉnh (16,5 tiêu chí/xã); kinh tế hợp tác ở nông thôn có phát triển, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; việc liên kết, hợp tác trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ còn hạn chế. Bên cạnh đó, việc ứng dụng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ và nông nghiệp công nghệ cao chậm phát triển; vốn ngân sách nhà nước (kể cả vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác) còn quá thấp so với nhu cầu, vốn huy động trong dân rất hạn chế do thu nhập của người dân còn thấp, vốn huy động từ các doanh nghiệp không có...


Gần 203 tỷ đồng cho giai đoạn 2021 - 2025

 

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch: Đến cuối năm 2025, huyện có ít nhất 2 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (xã Sông Cầu). Toàn huyện không còn xã dưới 15 tiêu chí, cụ thể: 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1 xã đạt chuẩn NTM; 2 xã đạt 17-18 tiêu chí; 9 xã đạt 15 - 16 tiêu chí. Số tiêu chí đạt chuẩn NTM bình quân trên địa bàn huyện đến năm 2025 là 15,83 tiêu chí (không tính xã Sông Cầu).

Ông Văn Ngọc Hường - Chủ tịch UBND huyện cho biết, UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Để thực hiện có hiệu quả chương trình, huyện đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Phấn đấu đến năm 2022, có 100% số xã hoàn thành tiêu chí quy hoạch; hoàn thiện hệ thống đường giao thông trên địa bàn thôn, xã để đến năm 2025 có 100% số xã đạt tiêu chí giao thông. Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng để đến năm 2025 có 100% số xã đạt tiêu chí thủy lợi, đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ. Đồng thời, xây dựng hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS để đến năm 2025, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí này.


Bên cạnh đó, huyện vận động các hội đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân tích cực thực hiện phong trào xóa nhà tạm, dột nát; chỉnh trang vườn nhà gọn gàng, xanh - sạch - đẹp, nâng cấp 3 công trình sinh hoạt (nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước) hợp vệ sinh, bảo đảm tỷ lệ nhà ở nông thôn đạt chuẩn Bộ Xây dựng... Đồng thời, hoàn chỉnh các công trình bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân để đến năm 2025, có 100% hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trong đó 50% hộ dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế... Dự kiến, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện gần 203 tỷ đồng; trong đó ngân sách cấp tỉnh hơn 131 tỷ đồng, cấp huyện hơn 24,4 tỷ đồng, cấp xã hơn 46,6 tỷ đồng. Huyện sẽ dành 166,8 tỷ đồng được phân bổ để thực hiện 153 hạng mục công trình đầu tư phát triển...


Để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM giai đoạn tiếp theo, huyện Khánh Vĩnh đã kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để điều chỉnh đồ án và đề án xây dựng NTM của các xã (thực hiện từ năm 2012) do qua quá trình triển khai đã có sự điều chỉnh, bổ sung. Đồng thời, tăng mức hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, hỗ trợ công tác tuyên truyền...


VĨNH THÀNH