10:06, 10/06/2021

Đề nghị công nhận Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Chiều 10-6, Ban chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức họp xét công nhận TP. Nha Trang hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều 10-6, Ban chỉ đạo (BCĐ) các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức họp xét công nhận TP. Nha Trang hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và thông qua kế hoạch thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đến nay, 7/7 xã của TP. Nha Trang đã đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, riêng về tiêu chí cán bộ, công chức xã đạt chuẩn, còn một số cán bộ, công chức trên địa bàn một số xã chưa đạt chuẩn về quản lý nhà nước hoặc trình độ lý luận chính trị. Ông Đinh Văn Thiệu yêu cầu Sở Nội vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước cho các công chức chưa đạt chuẩn của các xã trong năm 2021. TP. Nha Trang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các lớp sơ cấp chính trị cho cán bộ chưa đạt chuẩn theo quy định.


Tại cuộc họp, 100% thành viên của BCĐ thống nhất TP. Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Ông Đinh Văn Thiệu giao các sở, ban, ngành, UBND TP. Nha Trang cập nhật, hoàn chỉnh hồ sơ, gửi Văn phòng điều phối Chương trình NTM tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh gửi BCĐ Trung ương xem xét, thẩm định.


Theo dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2025, tỉnh có 75/92 xã NTM, 37/92 xã NTM nâng cao, 10/92 xã NTM kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí; huyện Diên Khánh đạt huyện NTM nâng cao; các huyện: Vạn Ninh, Cam Lâm đạt chuẩn huyện NTM; TP. Cam Ranh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Tổng nhu cầu đầu tư thực hiện chương trình giai đoạn này hơn 4.000 tỷ đồng.


Tại cuộc họp, các thành viên đều thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ như dự thảo. Ông Đinh Văn Thiệu đề nghị Văn phòng điều phối Chương trình NTM tỉnh hoàn chỉnh một số nội dung, trình UBND tỉnh xem xét ban hành, triển khai.


H.Đ