10:05, 18/05/2021

Cam Ranh: Đến năm 2025 sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới

Thành ủy Cam Ranh vừa ban hành Nghị quyết 09 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Thành ủy Cam Ranh vừa ban hành Nghị quyết 09 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.


Theo đó, đến cuối năm 2025, TP. Cam Ranh sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 4/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 1/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Nghị quyết đề ra 4 nhiệm vụ: Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, bảo đảm kết nối nông thôn - đô thị, vùng; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững; bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, khoa  học - công nghệ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.


V.L