10:03, 30/03/2020

Xã Vạn Phước: Tập trung xây dựng nông thôn mới

Xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh) đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện những tiêu chí còn lại, với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Xã Vạn Phước (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện những tiêu chí còn lại, với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2020.


Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tiêu chí


Trước năm 2017, xã Vạn Phước là địa phương khó khăn của huyện Vạn Ninh khi hạ tầng nông thôn còn thiếu, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (hơn 11%)... Chính những điều này đã ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của xã nói chung và công tác xây dựng NTM trên địa bàn nói riêng. Đáng nói, đây là 1 trong 4 xã bãi ngang ven biển có điều kiện đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội. Nhưng sau 3 năm, bộ mặt nông thôn của xã đã có bước chuyển mình mạnh mẽ.

 

Xã Vạn Phước đầu tư làm đường giao thông nông thôn.

Xã Vạn Phước đầu tư làm đường giao thông nông thôn.


Ông Nguyễn Hùng - Chủ tịch UBND xã Vạn Phước cho biết, những năm qua, cả hệ thống chính trị địa phương vào cuộc với quyết tâm cao nhất, tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng NTM trên địa bàn. Chỉ tính riêng năm 2019, qua huy động từ các nguồn vốn, xã đã đầu tư xây dựng 13 công trình hạ tầng nông thôn: trường học, đường giao thông… với kinh phí 11,7 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong sinh hoạt và phát triển sản xuất.


Đến nay, địa phương đã đạt 14/19 tiêu chí NTM, 5 tiêu chí chưa đạt là: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, thu nhập và hệ thống chính trị. Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM trong năm 2020, xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể cho từng tiêu chí.


Trăn trở tiêu chí thu nhập

 

Mới đây, trong buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vạn Phước, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu xã sớm tìm kiếm, áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, quy hoạch lại nuôi trồng thủy sản, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân. Trong năm nay, địa phương phải tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành 5 tiêu chí còn lại để đạt chuẩn NTM.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đối với 5 tiêu chí chưa đạt, hiện nay, địa phương đã phấn đấu và có 3 tiêu chí: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học tiệm cận với mức đạt chuẩn, có trong danh mục chương trình đầu tư năm nay. Đối với tiêu chí thu nhập, địa phương đã cho sơ khảo với mức thu nhập hiện nay là 41 triệu đồng/người/năm. Riêng tiêu chính chính trị xã hội, xã đã chuẩn bị kế hoạch để đạt tiêu chí và nỗ lực hoàn thành các tiêu chí trong tháng 6 năm nay.


“Địa phương trăn trở nhất là tiêu chí thu nhập, vì chỉ khi đời sống của người dân được cải thiện, nâng cao thì mục tiêu NTM mới thực sự đi vào đời sống. Chính vì thế, chúng tôi đang đưa ra các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, xã đang tìm hiểu các mô hình sản xuất nông nghiệp cho thu nhập cao; chuyển đổi giống cây trồng không hiệu quả từ trồng lúa sang trồng màu. Đặc biệt, xã đã lên kế hoạch cử đoàn đi học tập kinh nghiệm trồng măng tây và các cây trồng cho thu nhập cao tại tỉnh Ninh Thuận để áp dụng cho địa phương. Xã có lợi thế về nuôi trồng thủy sản, nhưng thời gian qua việc này cũng gặp khó khăn bởi môi trường nuôi… Chúng tôi đang nghiên cứu chuyển đổi theo hướng nuôi sạch, cơ cấu lại nghề này cho phù hợp với thực tế”, ông Hùng cho biết.


Lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh cho biết, huyện đã đưa xã Vạn Phước vào danh sách xã đạt chuẩn NTM trong năm nay để tập trung nguồn lực cho địa phương này. Thời gian qua, địa phương đã phối hợp rất chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện để xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể từng tiêu chí, đảm bảo đến cuối năm 2020 đạt 19/19 tiêu chí. Trong đó đã đề ra các giải pháp phù hợp tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nâng cao đời sống người dân.


THÀNH NAM