10:03, 11/03/2020

Khánh Vĩnh: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2020, để đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã đề ra mục tiêu tất cả các xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Để hoàn thành mục tiêu này cần sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện.
 

 

Trong năm 2020, để đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã đề ra mục tiêu tất cả các xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Để hoàn thành mục tiêu này cần sự quyết tâm, đồng lòng của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện.
 
Thu nhập bình quân tăng
 
Năm qua, huyện Khánh Vĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia xây dựng NTM, qua đó nhận được sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Chương trình xây dựng NTM của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 20,9 triệu đồng/người/năm, tăng 4,5 triệu đồng/người/năm so với năm 2018; có 9 xã tăng số tiêu chí đạt được so với năm 2018; 3 xã duy trì tổng số tiêu chí đã đạt. Theo ông Nguyễn Văn Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh, đến nay, 100% xã đạt 5 tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông, lao động có việc làm. Có 6 tiêu chí tăng so với năm 2018 là thu nhập (tăng 1 xã), tổ chức sản xuất (tăng 1 xã), giáo dục và đào tạo (tăng 3 xã), văn hóa (tăng 6 xã), hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (tăng 1 xã). Nổi bật có xã Sông Cầu đã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

 

Người dân Khánh Vĩnh chăm sóc bưởi da xanh.
Người dân Khánh Vĩnh chăm sóc bưởi da xanh.
 
Tuy nhiên, việc duy trì các tiêu chí đạt tại một số địa phương vẫn còn khó khăn như: xã Khánh Hiệp giảm tiêu chí văn hóa so với năm 2018; xã Khánh Bình, Khánh Thượng giảm tiêu chí quốc phòng và an ninh; xã Khánh Hiệp đến nay chỉ đạt 6/19 tiêu chí. Do đó, rất cần sự quan tâm, nỗ lực của các địa phương để đảm bảo đến cuối năm 2020, tất cả các xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Theo lãnh đạo huyện Khánh Vĩnh, nguyên nhân do địa phương có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn chỉnh, cần nguồn lực đầu tư khá lớn, trong khi đó nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ chương trình của tỉnh, huyện còn hạn chế, chỉ tập trung cho các xã đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2016 - 2020. Mặt khác, đặc thù của huyện miền núi đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tự nhiên, xã hội còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn huyện còn rất cao (32,88%). Việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn huyện chưa triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp...
 
Phấn đấu mỗi xã đạt ít nhất 10 tiêu chí
 
Năm 2020, huyện Khánh Vĩnh đề ra mục tiêu duy trì giữ vững xã đạt chuẩn NTM đối với xã Sông Cầu; các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Cụ thể, 3/13 xã đạt 10 tiêu chí; 6/13 xã đạt 11 tiêu chí; 2/13 xã đạt 12 tiêu chí; 1/13 xã đạt 13 tiêu chí; 1/13 xã đạt 19 tiêu chí.
 
Đối với 4 xã: Cầu Bà, Khánh Thành, Khánh Nam, Khánh Đông, cần duy trì các tiêu chí đã đạt, phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt thêm từ 1 đến 2 tiêu chí. Đối với 8 xã: Liên Sang, Khánh Bình, Khánh Trung, Giang Ly, Khánh Phú, Sơn Thái, Khánh Thượng, Khánh Hiệp cần tập trung vào các tiêu chí dự kiến hoàn thành trong năm 2020, xây dựng các giải pháp thực hiện theo đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đến cuối năm không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.
 
Để đảm bảo triển khai hiệu quả, UBND huyện đã yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, trình cấp ủy ban hành nghị quyết để thực hiện; tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, tận dụng vai trò của các tổ chức chính trị xã hội (Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Mặt trận...) trong việc thu hút người dân tham gia xây dựng NTM một cách tích cực; triển khai thực hiện xây dựng NTM trong khả năng nguồn vốn cho phép, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, xác định các công trình đầu tư có trọng điểm theo thứ tự ưu tiên phân chia các nguồn vốn để triển khai, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản sai quy định. Trong phát triển sản xuất cần xây dựng nhiều mô hình mới, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, áp dụng quy trình sản xuất VietGAP...
 
V.THÀNH