10:01, 10/01/2020

Trao quyết định công nhận 8 xã nông thôn mới

Chiều 10-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.

Chiều 10-1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020.


Năm qua, ngành Nông nghiệp đã chủ động phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng - vật nuôi phù hợp; triển khai kịp thời các chính sách của Trung ương, địa phương liên quan đến lĩnh vực này. Qua đó, ngành đạt được nhiều kết quả nổi bật như: Tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 620 triệu USD; chuyển đổi được 653ha cây trồng và hình thành các vùng trồng cây chủ lực tập trung. Bên cạnh đó, địa phương cũng nỗ lực khống chế được dịch tả heo châu Phi, 86% số xã đã qua 30 ngày không có thêm ổ dịch mới. Toàn tỉnh cũng phát triển thêm 3 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn trên cây xoài, thịt gia súc - gia cầm; có thêm 8 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số xã toàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới lên 50/94 xã.


Năm 2020, ngành Nông nghiệp phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm khu vực nông - lâm - thủy sản đạt hơn 2%; thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để thực hiện mục tiêu này, ngành xác định tiếp tục đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, phát triển cây trồng - vật nuôi có thế mạnh; triển khai hiệu quả các chính sách về phát triển nông nghiệp - nông thôn; đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng các mô hình áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất,...


Dịp này, 8 xã đã đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 gồm: Vĩnh Lương (Nha Trang); Vạn Thọ (Vạn Ninh); Ninh Tân, Ninh Phú (Ninh Hòa); Diên Lộc, Suối Tiên (Diên Khánh); Cam Thành Bắc (Cam Lâm) và Sông Cầu (Khánh Vĩnh).


H.Đ