11:12, 06/12/2019

9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

Chiều 6-12, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì cuộc họp của các thành viên ban chỉ đạo nhằm lựa chọn xã và danh mục đầu tư các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

Chiều 6-12, ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì cuộc họp của các thành viên ban chỉ đạo nhằm lựa chọn xã và danh mục đầu tư các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao trong năm 2020.


Theo đó, qua rà soát tại các địa phương và ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng, toàn tỉnh có 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong năm 2020, gồm: Vạn Phước (Vạn Ninh), Ninh Trung, Ninh Sơn, Ninh Sim, Ninh Ích (Ninh Hòa), Vĩnh Thái (Nha Trang), Diên Bình (Diên Khánh), Cam Thành Bắc, Cam An Nam (Cam Lâm). Có 4 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao là: Ninh Quang (Ninh Hòa), Vĩnh Phương (Nha Trang), Diên Điền (Diên Khánh) và Cam Hải Tây (Cam Lâm). Kinh phí đầu tư phát triển để các xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao dự kiến hơn 168 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp tỉnh hơn 43 tỷ đồng. Các sở, ngành đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các tiêu chí, thực trạng xây dựng NTM tại mỗi địa phương.


Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Tài thống nhất với đề xuất của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh về danh mục đầu tư năm 2020. Ông đề nghị các sở, ngành cần tập trung hướng dẫn địa phương thực hiện các tiêu chí theo chuyên ngành, bố trí đầy đủ nguồn vốn cấp tỉnh; tính toán, xây dựng phương án đầu tư cho các xã đạt dưới 10 tiêu chí; các địa phương cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình tại cấp xã, kịp thời đề xuất lên tỉnh tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn…


H.Đ