10:11, 21/11/2019

Khánh Vĩnh: Đến năm 2020 chỉ có 1 xã đạt xã nông thôn mới

Theo Nghị quyết của HĐND huyện Khánh Vĩnh, đến năm 2020, huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Sông Cầu (2019) và Khánh Đông (2020).

Theo Nghị quyết của HĐND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), đến năm 2020, huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Sông Cầu (2019) và Khánh Đông (2020).


Hiện nay, xã Sông Cầu đạt 16 tiêu chí, dự kiến xã sẽ đạt 19 tiêu chí trong năm 2019. Xã Khánh Đông đạt 10 tiêu chí. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Khánh Đông, theo Quyết định 4098 của UBND tỉnh, Khánh Đông không nằm trong danh sách 36 xã tập trung đầu tư hoàn thành nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh; đồng thời hiện nay bà con nông dân gặp nhiều khó khăn trong sản xuất sau bão số 12 năm 2017. Vì thế đến năm 2020, huyện Khánh Vĩnh chỉ có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới.


V.L