10:11, 17/11/2019

Xã Vĩnh Lương: Gần 290 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, từ năm 2011 - 2019, xã Vĩnh Lương đã được đầu tư gần 290 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng; ngân sách thành phố gần 67 tỷ đồng; ngân sách xã hơn 10 tỷ đồng; vốn lồng ghép hơn 3,8 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 197 tỷ đồng... Nguồn vốn trên đã dùng để thực hiện 79 công trình, trong đó có 74 công trình đã đưa vào sử dụng; 5 công trình chuyển tiếp đang thi công, chưa bàn giao.

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, từ năm 2011 - 2019, xã Vĩnh Lương đã được đầu tư gần 290 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách tỉnh 10 tỷ đồng; ngân sách thành phố gần 67 tỷ đồng; ngân sách xã hơn 10 tỷ đồng; vốn lồng ghép hơn 3,8 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 197 tỷ đồng... Nguồn vốn trên đã dùng để thực hiện 79 công trình, trong đó có 74 công trình đã đưa vào sử dụng; 5 công trình chuyển tiếp đang thi công, chưa bàn giao.

 
Vừa qua, UBND TP. Nha Trang đã tiến hành thẩm tra xã đạt 19/19 tiêu chí. Thành phố đang lập hồ sơ trình tỉnh xem xét công nhận xã Vĩnh Lương đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.


V.L