11:10, 21/10/2019

Hội Cựu chiến binh xã Ninh Tân: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa luôn tập trung triển khai hiệu quả phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn với các phong trào thi đua của địa phương. Trong đó, nổi bật là phong trào "Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới của xã.

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa luôn tập trung triển khai hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua của địa phương. Trong đó, nổi bật là phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng NTM của xã.


Hiến đất xây dựng công trình


Theo ông Lê Nguyên Huấn - Chủ tịch Hội CCB xã Ninh Tân, triển khai phong trào thi đua CCB chung tay xây dựng NTM, hội đã xây dựng kế hoạch cụ thể sát với tình hình thực tế tại địa phương. Hội thường xuyên họp Ban Chấp hành và tổ chức sinh hoạt ở các chi hội để tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng NTM.

 

Một hộ hội viên cựu chiến binh xã Ninh Tân đã hiến 400m2 đất để xây dựng cầu vượt lũ này.

Một hộ hội viên cựu chiến binh xã Ninh Tân đã hiến 400m2 đất để xây dựng cầu vượt lũ này.


Nhằm nắm bắt kịp thời các chủ trương về xây dựng NTM, thời gian qua, Hội CCB xã đã cử cán bộ tham gia 4 lớp tập huấn tại thị xã, 6 lớp tập huấn tại địa phương, qua đó giúp cho cán bộ và hội viên nòng cốt nắm vững các chủ trương và áp dụng vào thực tiễn công tác. Đồng thời, hội thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu trong sinh hoạt, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào do địa phương phát động. Nhờ đó, toàn thể cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, chung tay góp sức với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng NTM. 5 năm qua, nhiều hội viên đã tự nguyện hiến đất, di dời hàng rào, tháo gỡ các công trình phụ, chặt cây ăn quả, góp hàng trăm ngày công để phục vụ mở rộng đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, trong đó có 1 hội viên đã hiến hơn 1ha đất để mở rộng nghĩa trang, 1 hội viên hiến 400m2 đất để xây dựng cầu vượt lũ. Đây là những tấm gương tiêu biểu vì cộng đồng, được các cấp chính quyền và các cấp hội CCB từ xã đến tỉnh tuyên dương trong phong trào CCB chung tay xây dựng NTM.


Đẩy mạnh giúp nhau phát triển kinh tế


Thời gian qua, Hội CCB xã Ninh Tân luôn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập; đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Hội đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức 5 lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc và bón phân cho cây mía, cây lúa, chăn nuôi bò; 5 lớp tập huấn công tác quản lý vốn vay cho các cán bộ hội và tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn. Qua đó, đã giúp hội viên nâng cao nhận thức, tiếp cận được những tiến bộ khoa học kỹ thuật, từ đó vận dụng tốt vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, đem lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, thu nhập của hội viên ngày càng được nâng cao, số hội viên khá, giàu tăng nhanh, thu nhập năm sau luôn cao hơn năm trước. Từ năm 2014 trở về trước, thu nhập bình quân hàng năm của hội viên chỉ đạt 16,5 triệu đồng/người, hiện nay đã tăng lên 38 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, toàn hội chỉ còn 1 hộ hội viên thuộc diện hộ nghèo, không có hội viên cận nghèo, không có hội viên ở nhà tranh tre tạm bợ; hội viên khá, giàu chiếm 45%.


Ông Nguyễn Văn Cùng - Phó Bí thư Đảng ủy xã Ninh Tân cho biết: “Qua 5 năm tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM, cán bộ, hội viên CCB xã Ninh Tân đã góp phần quan trọng cùng với địa phương hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Đến nay, xã đã đạt 14/19 tiêu chí; còn lại 5 tiêu chí địa phương đang phấn đấu thực hiện đạt trong năm 2019 để xã đạt chuẩn NTM theo kế hoạch. Từ những phong trào thi đua do các cấp hội CCB cũng như địa phương phát động, cán bộ, hội viên CCB toàn xã đã tích cực tham gia, qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, tiêu biểu được Đảng, chính quyền và các cấp hội tuyên dương, khen thưởng. Hội CCB xã 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Qua đó, đã góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đảng ủy đã đề ra”.


THẾ ANH