09:09, 19/09/2019

Kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư chương trình nông thôn mới tại Vạn Ninh

Sáng 19-9, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới  tỉnh làm việc tại huyện Vạn Ninh nhằm kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư và nhu cầu kinh phí đầu tư đối với xã dự kiến đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020 là Vạn Phước và xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới là xã Vạn Thạnh.

Sáng 19-9, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) tỉnh làm việc tại huyện Vạn Ninh nhằm kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư và nhu cầu kinh phí đầu tư đối với xã dự kiến đăng ký đạt chuẩn NTM vào năm 2020 là Vạn Phước và xã đạt dưới 10 tiêu chí NTM là xã Vạn Thạnh.


Đến nay, xã Vạn Phước đạt 12/19 tiêu chí NTM, 7 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông; trường học; cơ sở vật chất văn hóa; thu nhập; tổ chức sản xuất; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Để đạt chuẩn NTM vào năm 2020, địa phương cần nhu cầu vốn đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng. Đối với xã Vạn Thạnh, đến nay địa phương đạt 7/19 tiêu chí gồm: quy hoạch; giao thông; thủy lợi; thông tin và truyền thông; lao động có việc làm; y tế; văn hóa. Được biết, nhu cầu vốn đầu tư để xây dựng NTM trên địa bàn hơn 21,6 tỷ đồng.


Đoàn công tác đề nghị xã Vạn Phước tiếp tục thực hiện rà soát chi tiết danh mục đầu tư của địa phương. Đối với xã Vạn Thạnh, đến năm 2020 phải phấn đầu hoàn thành các tiêu chí nằm trong khả năng thực hiện của địa phương như: quốc phòng và an ninh; tổ chức sản xuất; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.


Thanh Hải