06:08, 29/08/2019

Nha Trang: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Chiều 28-8, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020.

Chiều 28-8, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 - 2020.

 

Lãnh đạo TP. Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Lãnh đạo TP. Nha Trang trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.


10 năm qua, chương trình NTM ở Nha Trang đã đầu tư 454 công trình xây dựng cơ bản với tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng. Thông qua chương trình, đời sống, dân trí khu vực nông thôn được nâng cao, cơ sở hạ tầng được cải thiện, nâng cấp; thu nhập của người dân khu vực nông thôn tăng lên, đến nay đã đạt bình quân 39,3 triệu đồng/người/năm, cao hơn 10,3 triệu đồng so với bình quân chung của cả nước. Đến nay, thành phố đã có 6/8 xã NTM. Bên cạnh kết quả đạt được, chương trình NTM của TP. Nha Trang còn gặp một số khó khăn như: việc đô thị hóa thu hẹp diện tích sản xuất nông nghiệp; những vấn đề về môi trường, dịch bệnh, thiên tai… tác động không nhỏ đến kết quả của chương trình.


Mục tiêu của TP. Nha Trang là phấn đấu đến năm 2020 có 8/8 xã đạt NTM; đồng thời, thành phố tiếp tục nỗ lực để đưa các xã này đạt xã NTM kiểu mẫu, NTM nâng cao. Nhân dịp này, UBND TP. Nha Trang tặng giấy khen cho 34 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.


H.Đ