09:07, 18/07/2019

Khánh Vĩnh: Phấn đấu có 1 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới

Ngày 18-7, huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019.

Ngày 18-7, huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019.  


Theo kế hoạch, năm 2019, huyện Khánh Vĩnh có 6 xã với 58 hộ tham gia phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. Trong đó, có 57 hộ tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây bắp, mía, mì, keo với diện tích hơn 86,8ha sang trồng bưởi da xanh, sầu riêng, mít, xoài; kinh phí thực hiện hơn 4,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 3 tỷ đồng. 1 hộ tham gia chăn nuôi gia súc tập trung quy mô 200 con heo thương phẩm, kinh phí thực hiện 100 triệu đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, vốn đối ứng 50 triệu đồng. Huyện Khánh Vĩnh đang kiến nghị tỉnh hỗ trợ hơn 26,3 tỷ đồng để đầu tư 24 công trình hạ tầng giao thông nông thôn; phấn đấu đến cuối năm 2019, toàn huyện sẽ đạt bình quân 9,54 tiêu chí/xã. Trong đó, 1 xã sẽ phấn đấu đạt 19 tiêu chí, 3 xã đạt 10 tiêu chí, 6 xã đạt 9 tiêu chí, 2 xã đạt 8 tiêu chí và 1 xã đạt 5 tiêu chí.


Kim Oanh