09:07, 18/07/2019

Đổi thay diện mạo nông thôn mới ở Diên Khánh

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng nông thôn của huyện Diên Khánh có nhiều đổi thay, khởi sắc. Có được kết quả đó là nhờ cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã đã đồng thuận, tập trung quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện.

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo vùng nông thôn của huyện Diên Khánh có nhiều đổi thay, khởi sắc. Có được kết quả đó là nhờ cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã đã đồng thuận, tập trung quyết liệt trong việc tổ chức thực hiện.


Đời sống người dân được nâng cao


Diên Lạc là một trong những xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2014. Chương trình quốc gia xây dựng NTM là bước ngoặt lớn, khoác tấm áo mới cho vùng quê thuần nông này. Theo báo cáo của xã, sau 10 năm xây dựng NTM, hiện nay, tất cả con đường liên xã, liên thôn, ngõ xóm đều được bê tông, cứng hóa, đảm bảo giao thông thuận lợi, không còn những đường đất lầy lội như trước. Trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn được xây khang trang và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; toàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát… Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; đồng thời có nhiều mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững như: nuôi gà, nuôi chim cút, trồng nấm rơm... Nhờ các chính sách đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế của chương trình NTM, thu nhập của người dân đã tăng cao hơn so với trước. Năm 2018, thu nhập bình quân của xã đạt 45,6 triệu đồng/người, trong khi mức thu nhập bình quân của xã NTM theo quy định là 31 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã chỉ còn 1,4%.

 

Đường vào xã Diên Điền.

Đường vào xã Diên Điền.


Đạt chuẩn NTM vào năm 2016, đến năm 2018, xã Diên Điền tiếp tục được UBND huyện chọn để đầu tư nguồn lực trở thành xã đạt NTM nâng cao vào năm 2020. Đó là thành quả cũng là thách thức mới cho chương trình xây dựng NTM của xã. Ông Phan Văn Trí - Chủ tịch UBND xã Diên Điền cho biết, sau 10 năm thực hiện NTM, hạ tầng kinh tế kỹ thuật - xã hội của xã được xây dựng khang trang như: trường học, trạm y tế, giao thông, chợ, các dịch vụ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh. An sinh xã hội được thực hiện tốt, huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư cho chương trình giảm nghèo, chăm lo đời sống các đối tượng chính sách, giúp người nghèo, cận nghèo từng bước ổn định cuộc sống. Đời sống nhân dân được nâng cao, cải thiện đáng kể, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14 triệu đồng/người/năm lên 35 triệu đồng/người/năm vào năm 2018.


Sau 10 năm triển khai (giai đoạn 2010 - 2020), Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện đã đạt được kết quả ngoài mong đợi. Nếu năm 2011, toàn huyện chỉ có 6/17 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí thì đến nay, toàn huyện có 11/17 xã đạt NTM; số tiêu chí bình quân/xã là 16; không có xã nào dưới 10 tiêu chí. Ông Nguyễn Tấn Cường - Trưởng phòng Kinh tế huyện cho biết, giai đoạn 2010 - 2015, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện là hơn 534,1 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương hơn 14,5 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hơn 164 tỷ đồng; ngân sách huyện hơn 61,8 tỷ đồng; vốn doanh nghiệp 48,7 tỷ đồng… Giai đoạn 2016 đến nay, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM hơn 113 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện không có nợ đọng trong xây dựng NTM.Nhà nước và nhân dân cùng làm


Xác định trong xây dựng NTM, người dân có vai trò là chủ thể quan trọng, thời gian qua, cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng NTM, thể hiện qua các việc làm cụ thể như: hiến đất, hoa màu, đóng góp tiền, ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh phong trào cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế gia đình nâng cao thu nhập; phát triển kinh tế hợp tác, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp… Tổng nguồn vốn cộng đồng dân cư đóng góp trong chương trình xây dựng NTM trong 10 năm qua là hơn 101,7 tỷ đồng.


Theo lãnh đạo huyện Diên Khánh, mục tiêu chương trình NTM của huyện đến cuối năm 2020 là tiếp tục duy trì và có kế hoạch nâng cao các tiêu chí cho các xã đã đạt chuẩn; nâng số xã đạt chuẩn toàn huyện lên 14/17 xã; xã Diên Điền hoàn thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2010 - 2020, giai đoạn sau 2020, chương trình xây dựng NTM của huyện tiếp tục thực hiện theo hướng gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề nông thôn; phát triển nông thôn gắn với đô thị theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, dân chủ, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, trình độ dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái trong sạch; nâng cao hệ thống chính trị tại nông thôn, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững. Tổng nguồn vốn dự kiến huy động cho chương trình giai đoạn 2021- 2025 là gần 144,5 tỷ đồng.


HOÀNG DUNG