04:06, 20/06/2019

Triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Quang Thành - Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới tỉnh cho biết:

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh. Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Quang Thành - Phó Chánh Văn phòng điều phối Chương trình NTM tỉnh cho biết:


- Đến thời điểm này, trong số 94 xã tham gia chương trình NTM của tỉnh, có 42 xã đã đạt chuẩn NTM, chiếm 44,7% tổng số xã. Theo kế hoạch, đến năm 2020, bình quân mỗi huyện, thị xã, thành phố gồm: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm và Cam Ranh có ít nhất 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Các xã NTM nâng cao này sẽ là đối tượng để xây dựng NTM kiểu mẫu.

 


- Xã NTM kiểu mẫu phải đạt những chỉ tiêu chủ yếu nào, thưa ông?


- Các xã NTM kiểu mẫu trước hết phải là xã NTM nâng cao; đồng thời phải đạt đầy đủ 4 tiêu chí gồm: sản xuất - thu nhập - hộ nghèo; giáo dục - y tế - văn hóa; môi trường; an ninh trật tự - hành chính công ở mức độ cao hơn. Đơn cử ở tiêu chí sản xuất - thu nhập - hộ nghèo, xã NTM kiểu mẫu phải có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu; có ít nhất 2 hợp tác xã kiểu mới liên kết làm ăn có hiệu quả. Cư dân xã NTM kiểu mẫu phải đạt thu nhập bình quân đầu người cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với xã NTM… Ngoài ra, tiêu chí về môi trường của xã NTM kiểu mẫu cũng đòi hỏi rất cao, như: 90% chất thải rắn được thu gom, xử lý; 50% rác thải sinh hoạt được phân loại. 90% hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững…


- Ông có thể cho biết kế hoạch cũng như lộ trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu của tỉnh?


- Như đã nói ở trên, nhiệm vụ của các xã NTM là duy trì chuẩn, đồng thời tiếp tục phấn đấu để chạm ngưỡng NTM nâng cao. Khi đã là xã NTM đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nâng cao, các xã sẽ tiếp cận với NTM kiểu mẫu. Theo lộ trình đặt ra, đến năm 2020, có ít nhất 6 xã NTM nâng cao. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020. Bên cạnh đó, để các xã chủ động trong việc định hướng phấn đấu trở thành xã NTM kiểu mẫu, ngay từ bây giờ, bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến đến các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các địa phương về những nội dung của NTM kiểu mẫu, UBND các huyện, thị xã, thành phố cũng đang tập trung chủ động lựa chọn loại hình xã NTM kiểu mẫu nổi trội nhất theo lĩnh vực cụ thể để chỉ đạo, định hướng cho các xã phấn đấu thực hiện; tạo hình mẫu điển hình về xã NTM kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội nhất, phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của cộng đồng dân cư, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương và thu hút được đại đa số người dân trên địa bàn tham gia.


- Xin cảm ơn ông!


Hồng Đăng (Thực hiện)