09:05, 30/05/2019

Xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020

UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai việc xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai việc xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.


Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất theo lĩnh vực cụ thể (sản xuất, văn hóa, giáo dục, du lịch, môi trường, an ninh trật tự…). Trên cơ sở đó chỉ đạo, định hướng cho các xã phấn đấu thực hiện, tạo hình mẫu điển hình về xã nông thôn mới kiểu mẫu theo lĩnh vực nổi trội nhất, phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu cộng đồng dân cư, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương và thu hút được đại đa số người dân trên địa bàn tham gia thực hiện, để có thể phổ biến, nhân rộng hoặc để các địa phương khác nghiên cứu, học tập. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương thực hiện.


Duy Nhật