11:08, 02/08/2019

Vạn Ninh có 6/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 2-8, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020.

Ngày 2-8, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 - 2020.


Qua 10 năm thực hiện, huyện Vạn Ninh đã huy động các nguồn lực khoảng 714 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, từ đó mang lại hiệu quả tích cực, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn. Tính đến tháng 6-2019, huyện Vạn Ninh có 6/11 xã đạt chuẩn NTM; phấn đấu đến cuối năm 2020, có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM và đến năm 2025, địa phương đạt chuẩn huyện NTM, có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao…


Tại hội nghị, UBND huyện Vạn Ninh đã khen thưởng 7 tập thể, 8 cá nhân và 4 hộ gia đình tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010 - 2020.


Thanh Hải