10:08, 08/08/2019

Cam Lâm: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ngày 8-8, UBND huyện Cam Lâm tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2010 - 2020.

Ngày 8-8, UBND huyện Cam Lâm tổ chức tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010 - 2020.


Theo báo cáo, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, diện mạo nông thôn huyện Cam Lâm đã có nhiều thay đổi, khởi sắc. Huyện đã huy động được hơn 504 tỷ đồng để hoàn thành các tiêu chí NTM; có 7/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 58,3%; số tiêu chí đạt bình quân là 14,91 tiêu chí/xã, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí. Hiện nay, 100% các xã đạt tiêu chí về thủy lợi, 100% xã đạt tiêu chí sử dụng điện nông thôn, 100% xã đạt tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 91,6% các xã đạt tiêu chí quốc phòng và an ninh…


Từ nay đến hết năm 2020, huyện Cam Lâm phấn đấu giữ vững 19/19 tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn trong năm 2017 và 2018; nâng cao số tiêu chí đạt của các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM giai đoạn 2014 - 2016 nhưng chưa đạt đủ 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí mới; số tiêu chí NTM đạt chuẩn bình quân trên địa bàn huyện là 18,25 tiêu chí, phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.


Nhân dịp này, UBND huyện Cam Lâm đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020”.  

 
Tuyết Trinh