10:09, 17/09/2019

Khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới chưa đạt

Ngày 17-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành và duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn.

Ngày 17-9, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành và duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM) đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn.


Theo đó, qua rà soát và báo cáo của các địa phương, đến nay có 10/42 xã đã được công nhận NTM trước đây nhưng chưa đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM ban hành tại Quyết định số 531, ngày 27-2-2017 của UBND tỉnh. Cụ thể, gồm: Xã Vạn Hưng, Vạn Lương (huyện Vạn Ninh); Diên Lâm (huyện Diên Khánh); Cam Hải Tây, Cam Hải Đông, Cam Hiệp Nam, Cam An Bắc (huyện Cam Lâm); Cam Thành Nam, Cam Thịnh Đông (TP. Cam Ranh).  


Để thực hiên mục tiêu đến cuối năm 2020, tỉnh có 58/94 xã (61,7%) đạt chuẩn NTM, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung chỉ đạo các phòng, ban, văn phòng điều phối NTM cấp huyện và UBND các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM khẩn trương xây dựng kế hoạch, thực hiện các biện pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt, đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Trong đó, chú trọng các giải pháp như: Rà soát hiện trạng cung cấp và sử dụng nước sạch để đề nghị đầu tư; hỗ trợ thành lập hợp tác xã; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; củng cố hệ thống chính trị cơ sở…


Hồng Minh