10:09, 30/09/2019

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới

UBND TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

UBND TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.


10 năm qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai việc lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, 6/6 xã đã hoàn thành quy hoạch chung NTM và quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã; có 16 hợp tác xã sản xuất và 5 hợp tác xã trên lĩnh vực nông nghiệp được thành lập; phát triển mới 438 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ phục vụ nhu cầu dân sinh; mở gần 280 lớp tập huấn các tiến bộ khoa học - kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nông dân; trình diễn 122 mô hình cây nông nghiệp như: Lúa, dừa xiêm, bắp nếp, thâm canh cây xoài; mở 23 lớp đào tạo nghề cho hơn 700 lao động nông thôn, tỷ lệ người lao động có việc làm sau đào tạo đạt 99%;…các  tiêu chí về giáo dục, y tế, văn hóa dần được nâng cao.


Đến nay, thành phố có 3/6 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM theo Quyết định số 531/QĐ-UBND của UBND tỉnh gồm: Cam Bình, Cam Lập và Cam Thịnh Đông; 3 xã chưa đạt gồm: Cam Thành Nam 18/19 tiêu chí, Cam Phước Đông đạt 14/9 tiêu chí và Cam Thịnh Tây đạt 7/19 tiêu chí; chưa có địa phương nào đạt chuẩn 12 tiêu chí NTM nâng cao.


Nhân hội nghị tổng kết, 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc được thành phố tuyên dương, khen thưởng.


Thanh Thảo