06:11, 27/11/2019

Hơn 100 học viên được tập huấn sản xuất theo chuỗi

Ngày 25 và 26-11, tại Nha Trang, Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Ngày 25 và 26-11, tại Nha Trang, Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.


Hơn 100 học viên là cán bộ cơ sở hội, lãnh đạo các tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được trang bị kiến thức cơ bản về: Các cấp hội nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng và phát triển các hình thức kinh tế tập thể; nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; kỹ năng lập dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp; kỹ năng quản trị chuỗi giá trị; phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, đặc biệt là những kiến thức về quy trình xây dựng các dự án phát triển sản xuất - kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.


H.Đ