10:01, 02/01/2020

Đề nghị công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 2-1, Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh đã họp và thống nhất tham mưu UBND tỉnh ra quyết định công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Điều đáng ghi nhận là một nửa trong số đó thuộc nhóm xã ở miền núi, vùng khó khăn.

Sáng 2-1, Hội đồng thẩm định nông thôn mới (NTM) tỉnh đã họp và thống nhất tham mưu UBND tỉnh ra quyết định công nhận 8 xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Điều đáng ghi nhận là một nửa trong số đó thuộc nhóm xã ở miền núi, vùng khó khăn.


Các xã vượt khó


Năm 2019, tuy tình hình sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng trong số 8 xã vừa được thẩm định đạt NTM có tới 4 xã ở khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Đơn cử như xã Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh). Xã chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số và chưa đạt các tiêu chí quan trọng như: tổ chức sản xuất, thu nhập. Chính vì lẽ đó, nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Trong năm, hàng chục hộ dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo đã được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ cây giống, phân bón, vật nuôi…; hàng trăm người dân được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm tại nhiều công ty, xí nghiệp trong và ngoài huyện để đa dạng hơn nữa nguồn thu nhập. Với nhiều nỗ lực, đến cuối năm 2019, xã Sông Cầu đã xóa được nhà tạm, dột nát; 85% nhà ở của người dân đạt chuẩn của Bộ Xây dựng; hộ nghèo chỉ còn 1,5%; hơn 99% người dân trong độ tuổi có việc làm ổn định; đặc biệt, từ thu nhập chưa đầy 26 triệu đồng/người/năm vào năm 2017, xã đã đạt 38,2 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2019.

 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi với người dân Khánh Vĩnh  về phát triển sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao đổi với người dân Khánh Vĩnh về phát triển sản xuất nông nghiệp.


Sông Cầu cũng chính là xã đầu tiên của huyện miền núi Khánh Vĩnh đã chạm đến mặt bằng chuẩn NTM, tạo cảm hứng cho các xã miền núi khó khăn khác nỗ lực vươn lên. Suối Tiên (Diên Khánh); Ninh Tân (Ninh Hòa); Vạn Thọ (Vạn Ninh) đều thuộc diện xã miền núi, xã ở vùng đặc biệt khó khăn đã nỗ lực phấn đấu để trở thành xã NTM trong năm 2019. Điều đó khẳng định, khi có quyết tâm, nỗ lực và đồng lòng, đoàn kết của người dân cùng các cấp chính quyền thì mục tiêu NTM hoàn toàn có thể đạt tới.


1 tiêu chí gặp khó


Theo các thành viên Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh, trong bộ tiêu chí NTM hiện có 1 tiêu chí đang khiến cho quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn.


Cụ thể, ở tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật, chỉ tiêu 18.3 của tiêu chí này yêu cầu đảng bộ của xã NTM phải đạt “trong sạch vững mạnh”, mà để đạt “trong sạch vững mạnh” thì tổ chức đảng phải “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Tuy nhiên, theo quy định, số lượng tổ chức đảng hàng năm đạt danh hiệu “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không quá 20% trên tổng số các tổ chức cơ sở đảng xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Vì vậy, việc đảng bộ xã lọt vào danh sách 20% đảng bộ trực thuộc “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để đạt yêu cầu của bộ tiêu chí NTM là điều rất khó thực hiện.


Theo các thành viên của hội đồng thẩm định, việc đánh giá, xếp loại đảng viên, tổ chức cơ sở đảng phải được thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn của Đảng. Các xã đạt chuẩn NTM cũng phải tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn trong bộ tiêu chí về xây dựng NTM. Chính vì thế, nhiều xã sẽ không thể đáp ứng cả 2 yêu cầu này. Theo Văn phòng điều phối NTM tỉnh, không chỉ ở Khánh Hòa mà đây đang là vướng mắc chung của các địa phương trên cả nước. Khó khăn này đã được nhiều địa phương đề xuất hướng dẫn tháo gỡ để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM theo hướng sửa đổi tiêu chí số 18 phù hợp với quy định hướng dẫn của Đảng.


Từ thực tế trên, mặc dù 6 trong số 8 xã chưa đạt chỉ tiêu 18.3, nhưng 23/23 thành viên Hội đồng thẩm định NTM tỉnh vẫn thống nhất bỏ phiếu công nhận 8 xã đạt chuẩn NTM 2019 trên địa bàn tỉnh gồm: Vĩnh Lương (Nha Trang); Vạn Thọ (Vạn Ninh); Ninh Tân, Ninh Phú (Ninh Hòa); Diên Lộc, Suối Tiên (Diên Khánh); Cam Thành Bắc (Cam Lâm) và Sông Cầu (Khánh Vĩnh). Sau cuộc họp, hội đồng sẽ tham mưu UBND tỉnh ra quyết định công nhận NTM đối với 8 xã này.


Theo lộ trình xây dựng NTM, Khánh Hòa đặt mục tiêu đến cuối năm 2020 sẽ có 58/94 xã (chiếm 61,7%) đạt chuẩn NTM. Việc có thêm 8 xã đạt NTM của năm 2019 (nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 50 xã) sẽ góp phần đảm bảo đúng lộ trình mục tiêu nhiệm vụ đề ra.


HỒNG ĐĂNG