09:03, 01/03/2020

Xã Vạn Thọ đạt chuẩn nông thôn mới

UBND xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh) vừa tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đây là xã thứ 7 trên địa bàn huyện Vạn Ninh được UBND tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

UBND xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) vừa tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đây là xã thứ 7 trên địa bàn huyện Vạn Ninh được UBND tỉnh trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.


Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2011 đến năm 2019, xã Vạn Thọ đã vận dụng hiệu quả nguồn vốn các cấp hơn 54 tỷ đồng để đầu tư và hoàn thiện hạ tầng điện, đường, trường trạm, hệ thống bê tông kênh mương nội đồng, tu bổ các công trình hạ tầng dân sinh thiết yếu, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, sản xuất cho nhân dân. Hiện nay, qua kết quả điều tra thu nhập bình quân đầu người của xã là 38,42 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,88%.

                                                   
                                       HOÀI DUY