09:03, 23/03/2020

Xã Diên Đồng: Nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Đến nay, xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh) mới chỉ thực hiện được 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã đang nỗ lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, xã hội, cơ sở vật chất nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022

Đến nay, xã Diên Đồng (huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) mới chỉ thực hiện được 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Xã đang nỗ lực để xây dựng các thiết chế văn hóa, xã hội, cơ sở vật chất nhằm đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022.


Cở sở vật chất còn thiếu


Diên Đồng là xã thuần nông, có 1.120 hộ với 4.300 dân. Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của xã phát triển ổn định. Đường giao thông trục xã và liên thôn đã được đầu tư đạt 100%; số kilômét đường ngõ, xóm được cứng hóa, không lầy lội vào mùa mưa đạt 91,71%. Người dân có việc làm trong độ tuổi lao động đạt 94%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tăng lên 85,6%; có 5/5 thôn đạt tiêu chuẩn thôn văn hóa. Hiện nay, xã đã xóa được nhà tạm, dột nát, địa phương chỉ còn 37 hộ nghèo.

 

Trường Tiểu học và THCS của Diên Đồng đang được xây mới.

Trường Tiểu học và THCS của Diên Đồng đang được xây mới.


Tuy nhiên, theo lãnh đạo UBND xã Diên Đồng, đời sống của một bộ phận người dân trên địa bàn xã vẫn còn khó khăn. Toàn xã có khoảng 1.050ha đất gieo trồng cây hàng năm, chủ yếu là trồng mía. Những năm trước, do giá mía thấp kéo dài nên thu nhập của người dân không cao. Mức thu nhập bình quân mới đạt khoảng 25 triệu đồng/người/năm. Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa - xã hội trên địa bàn xã còn nghèo nàn. Các thôn đều chưa có nhà văn hóa và phải sinh hoạt, hội họp ghép. Xã cũng chưa có hội trường lớn, khu thể thao, điểm vui chơi, giải trí phục vụ sinh hoạt văn hóa của người dân. Chợ của xã đang là chợ tạm, chật hẹp. Trường học cấp I và II chưa đạt chuẩn. Số hộ dân có nhà ở đạt chuẩn thấp, mới chỉ đạt 65%. Các tuyến đường liên thôn chưa có điện chiếu sáng, mất an toàn cho người dân khi đi lại vào ban đêm. Đặc biệt, các tuyến đường nội đồng, dẫn vào các khu sản xuất vẫn chưa được đầu tư thỏa đáng do thiếu vốn, mới chỉ đạt khoảng 30% nên việc vận chuyển nông sản của người dân gặp khó khăn. Hệ thống nước tưới tiêu cho các vùng sản xuất cũng chưa được đầu tư bài bản. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động mới chỉ đạt khoảng 30%...


Ông Hoàng Kỳ Vũ - Chủ tịch UBND xã Diên Đồng cho biết, hiện nay, các tuyến đường nội đồng còn hơn 8km chưa được đầu tư, nhất là các tuyến đường dẫn vào các khu sản xuất, người dân hàng ngày đi vào chăm sóc và vận chuyển nông sản như: bưởi, cam, chuối gặp rất nhiều khó khăn.

Nỗ lực thực hiện


Theo thống kê, hiện nay, xã Diên Đồng mới chỉ thực hiện đạt 11/19 tiêu chí nông thôn mới. Các tiêu chí chưa đạt còn lại là: giao thông (mới chỉ đạt 60,7%/70%); thủy lợi (69%/80%); trường học; cơ sở vật chất văn hóa (0%); chợ (0%); nhà ở dân cư (65%/80%); thu nhập bình quân (25/38 triệu đồng); giáo dục và đào tạo.


Ông Hoàng Kỳ Vũ cho biết, cả hệ thống chính trị xã Diên Đồng đã và đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Hiện nay, xã đang tiếp tục thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội địa phương đến năm 2025 và tầm nhìn 2030; triển khai kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và công tác khuyến nông năm 2020. Trường cấp I và cấp II trên địa bàn xã đang được xây dựng. Xã đang kiến nghị xin thêm kinh phí để tập trung thực hiện các công trình giao thông, nhất là bê tông hóa các đường giao thông nội đồng, lắp điện chiếu sáng các tuyến đường chính liên thôn và một số công trình cấp thiết. Bên cạnh đó, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo từng vùng và phát triển bền vững đến năm 2025. Đến nay, toàn xã đã vận động người dân chuyển đổi được 114ha sang trồng các loại cây ăn trái, kế hoạch năm 2020 người dân đã đăng ký tiếp tục chuyển đổi thêm 70ha. Đặc biệt, xã sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào sản xuất, khai thác các ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào nông nghiệp. Qua đó, nhằm từng bước cải thiện kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đạt tiêu chí thu nhập vào năm 2020.


Mới đây, tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Diên Đồng về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo địa phương rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, khai thác các lợi thế để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển trong năm 2020 và giai đoạn 5 năm tới; quy hoạch lại đất đai để tính toán việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành hợp tác xã kiểu mới, phát triển sản xuất cho phù hợp; học tập, nghiên cứu các mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả. Địa phương phải vạch lộ trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt cụ thể từng năm một, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022.


Minh Thiết