Huyện Diên Khánh sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

Thứ Ba, 22/12/2015, 13:47 [GMT+7]

Huyện Diên Khánh sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

Qua 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2015, huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) đang dẫn đầu các địa phương trong toàn tỉnh khi đã có 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

 

Diện mạo xã Diên Sơn (vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới) ngày càng khởi sắc
Diện mạo xã Diên Sơn (vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới) ngày càng khởi sắcHuyện Diên Khánh thực hiện Chương trình xây dựng NTM ở 17/19 xã, thị trấn. Đến thời điểm này, huyện đã có 7 xã: Diên An, Diên Phước, Diên Lạc, Diên Phú, Diên Sơn, Diên Thọ, Diên Lâm được công nhận đạt chuẩn NTM; các xã còn lại đạt từ 8 đến 13 tiêu chí. Huyện là địa phương có số xã đạt chuẩn NTM nhiều nhất trong toàn tỉnh.


Những năm qua, bằng các nguồn vốn của tỉnh, huyện, xã và cộng đồng dân cư, toàn huyện đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất thiết yếu để hoàn thành các tiêu chí về NTM như: giao thông, thủy lợi, chợ, cơ sở vật chất thể thao văn hóa, trường học... Theo báo cáo của Phòng Kinh tế huyện, từ năm 2011 đến nay, toàn huyện thực hiện 1.175 công trình xây dựng, trong đó có 790 công trình giao thông, 220 công trình thủy lợi và 165 công trình về văn hóa, chợ, trường học. Tổng số vốn đã huy động và giải ngân tính đến hết năm 2015 hơn 534,1 tỷ đồng.
 


Ông Nguyễn Tấn Cường - Trưởng phòng Kinh tế huyện Diên Khánh cho biết, bên cạnh đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, huyện còn tập trung xây dựng nhiều mô hình sản xuất để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình đã mang lại hiệu quả bước đầu như: mô hình cánh đồng mẫu sản xuất lúa năng suất cao với tổng diện tích là 101,9ha; tổ hợp tác thu gom rác thải tại 3 xã Diên Sơn, Diên Phước, Diên Lạc; cánh đồng mẫu sản xuất lúa năng suất cao tại xã Diên Điền từ nguồn vốn NTM với mức đầu tư 14,9 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huyện là 4,3 tỷ đồng; mô hình trồng rau an toàn tại xã Diên Phước; mô hình đào tạo và sản xuất gỗ mỹ nghệ tại xã Diên Lạc và Diên Sơn... Ngoài ra, hàng năm, huyện còn triển khai nhiều lớp tập huấn chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật mới, mô hình trình diễn để nhân dân tham quan, học tập ứng dụng vào sản xuất; phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và ngành nghề phi nông nghiệp. Nhờ đó, thu nhập của người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Năm 2010, toàn huyện có 1.737 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 8,37%, đến cuối năm 2015, số hộ nghèo còn 765 hộ, tỷ lệ 2,35%.


Bên cạnh những kết quả bước đầu, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Hoạt động của ban chỉ đạo cấp xã chưa thực sự hiệu quả, một số thành viên chưa nắm được hết trách nhiệm, nội dung, nhiệm vụ các tiêu chí mình phụ trách. Vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng còn hạn chế, đặc biệt là cơ sở vật chất văn hóa; nguồn kinh phí hỗ trợ sản xuất, giống cây trồng vật nuôi chưa đáp ứng nhu cầu của người dân.


Ông Nguyễn Hữu Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Diên Khánh cho biết: “Đến cuối năm 2016, huyện phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn NTM đó là Diên Điền. Đến năm 2020, dự kiến sẽ có 14/17 xã đạt chuẩn NTM, tiến tới đưa huyện Diên Khánh trở thành huyện NTM của tỉnh. Tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 112,3 tỷ đồng”.


MAI HOÀNG

.

các thông tin tiện ích