Khánh Vĩnh: Đầu tư 24 công trình nông thôn mới

Thứ Năm, 17/12/2015, 22:30 [GMT+7]

Năm 2015, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đầu tư 24 công trình nông thôn mới gồm: 18 công trình giao thông và 6 công trình nước sinh hoạt. Hiện nay, các công trình đã được đưa vào sử dụng, vốn giải ngân đạt 88%, tương ứng hơn 15 tỷ đồng.


Bên cạnh đó, huyện còn hỗ trợ các xã phát triển sản xuất với kinh phí gần 3 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh hơn 2 tỷ đồng, vốn đối ứng của dân gần 1 tỷ đồng với 281 hộ tham gia. Tại xã điểm Sông Cầu, tỉnh hỗ trợ 54 bình xịt máy và máy cắt cỏ, tổng kinh phí 254 triệu đồng, trong đó nhân dân đối ứng 63 triệu đồng.


Năm 2016, huyện dự kiến sẽ đầu tư 20 công trình (17 công trình giao thông, 1 nghĩa trang, 2 công trình nước sinh hoạt) với tổng kinh phí gần 23,5 tỷ đồng.


V.L
 

.

các thông tin tiện ích