Nâng cao chất lượng nông thôn mới cho các xã đã đạt chuẩn

Thứ Hai, 19/10/2015, 22:18 [GMT+7]

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan xây dựng bộ tiêu chí nâng cao chất lượng nông thôn mới của tỉnh cho các xã đã đạt chuẩn. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cấp tỉnh. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn năm 2014, 2015 và các năm tiếp theo xây dựng kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã sau khi đạt chuẩn.


N.D

 

.

các thông tin tiện ích