Chương trình xây dựng nông thôn mới: Kết quả tích cực

Thứ Năm, 10/09/2015, 07:01 [GMT+7]

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Kết quả tích cực

Việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của TP. Nha Trang giai đoạn 2010 - 2015 đã đạt kết quả khá tích cực.


TP. Nha Trang có 8 xã gồm: Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Lương, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái và Phước Đồng. Sau 4 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn của Nha Trang đã có sự thay đổi rõ rệt: cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất phát triển phù hợp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị được tăng cường; an ninh trật tự được giữ vững...

 

1
Phần lớn các con đường nông thôn trên địa bàn TP. Nha Trang đã được bê tông hóa. Ảnh: MINH THIẾT


Đối với công tác lập quy hoạch xây dựng NTM, TP. Nha Trang đã có 7/8 xã phủ kín quy hoạch chi tiết. Về hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, năm 2012, thành phố đã phê duyệt 3 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho 3 xã tập trung đầu tư là: Vĩnh Phương, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Trung với tổng vốn đầu tư 300 triệu đồng (63 hộ dân tham gia). Trong đó, 150 triệu đồng nguồn vốn ngân sách tỉnh, nhân dân đóng góp 150 triệu đồng. Năm 2013 và 2014, thành phố phê duyệt 8 dự án cho 8 xã với kinh phí gần 5,2 tỷ đồng (1.351 hộ dân tham gia), trong đó, vốn ngân sách tỉnh hơn 2,5 tỷ đồng còn lại do nhân dân đóng góp. Năm 2015, thành phố đã thẩm định, phê duyệt 178 hộ tham gia dự án hỗ trợ sản xuất từ nguồn vốn của tỉnh với tổng kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng, hộ gia đình tham gia hơn 1,2 tỷ đồng...


Đến nay, 8 xã đều đã đạt từ 13 đến 19 tiêu chí NTM. Trong đó, 2 xã đạt 19 tiêu chí, đã được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2014 là Vĩnh Hiệp và Vĩnh Ngọc; 2 xã đạt 17 tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay là Vĩnh Trung và Vĩnh Thạnh; 2 xã đạt 16 tiêu chí là Vĩnh Phương, Phước Đồng; 2 xã đạt 15 tiêu chí là Vĩnh Lương và Vĩnh Thái.

 

Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao xã Vĩnh Phương phục vụ tốt nhu cầu vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên
Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao xã Vĩnh Phương phục vụ tốt nhu cầu vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên


Có được những kết quả trên là do thành phố đã xác định được những khâu trọng yếu trong Chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đã rút ra được những yếu kém, hạn chế để tìm giải pháp tháo gỡ. Như trong giai đoạn 2010 - 2013, thành phố đã đúc rút những hạn chế như: một bộ phận cán bộ và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về Chương trình xây dựng NTM; nguồn lực hỗ trợ thực hiện chương trình còn ít và dàn trải; tình trạng sử dụng đất nông nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; chậm hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, sự liên kết giữa các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ còn lỏng lẻo. Không chỉ vậy, việc triển khai lập các dự án hỗ trợ sản xuất chậm, lúng túng; việc vận dụng Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM ở một số địa phương còn máy móc... Trên cơ sở đó, từ năm 2014 đến nay, thành phố đã tích cực chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức đoàn thể và 8 xã triển khai các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế trên.

Từ năm 2011 đến 2014, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM gần 315,7 tỷ đồng, trong đó, vốn trực tiếp cho chương trình gần 150,5 tỷ đồng; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác hơn 3 tỷ đồng; vốn tín dụng gần 154,6 tỷ đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp hơn 1,7 tỷ đồng; vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư hơn 5,8 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2015, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình xây dựng NTM hơn 193,5 tỷ đồng, trong đó, vốn trực tiếp cho chương trình gần 132,3 tỷ đồng…

Theo lãnh đạo UBND TP. Nha Trang, để đạt mục tiêu đến năm 2020, 8/8 xã của thành phố đều đạt chuẩn NTM, Nha Trang đạt chuẩn NTM cấp huyện, thành phố sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao mức độ đạt chuẩn tiêu chí đối với 2 xã đã đạt chuẩn NTM năm 2014. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo các xã còn lại rà soát, đánh giá từng nội dung, tiêu chí về NTM; xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Khánh Hòa năm 2016, Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Riêng đối với 2 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2015 là Vĩnh Thạnh và Vĩnh Trung, thành phố sẽ tập trung nguồn lực để hỗ trợ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Mới đây, ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã chỉ đạo UBND xã Vĩnh Thạnh và Vĩnh Trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để đạt các tiêu chí còn lại; duy trì, giữ vững các tiêu chí đã đạt được; chủ động phối hợp với các phòng, ban liên quan đến công tác đền bù giải tỏa để xây dựng các cơ sở trường học trên địa bàn... Đồng thời, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ để đảm bảo đúng thời gian trình UBND tỉnh xét công nhận 2 xã này đạt chuẩn NTM vào năm 2015...


N.D


 

.

các thông tin tiện ích