Hướng tới bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Thứ Hai, 22/08/2022, 21:56 [GMT+7]

Hướng tới bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Giai đoạn 2015-2021, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại tỉnh Khánh Hòa đã được thực hiện đúng quy định. Nhiệm vụ này sẽ được tiếp tục để có bộ máy tinh gọn, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả hơn ở giai đoạn 2022-2025.


Sắp xếp giảm đầu mối


So với năm 2015, năm 2021, toàn tỉnh chỉ còn 128 tổ chức thuộc, trực thuộc sở, giảm 33 đầu mối; số phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và tương đương giảm từ 101 phòng xuống còn 99 phòng.

 

Tỷ lệ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp năm 2021 có chuyển biến so với năm 2015.

Tỷ lệ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp năm 2021 có chuyển biến so với năm 2015.


Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, kịp thời chỉ đạo thực hiện và ban hành các quyết định sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Các phòng chuyên môn trực thuộc sở, ban, ngành thực hiện đúng chỉ tiêu biên chế tối thiểu (5 biên chế) theo Nghị định số 107/2020 của Chính phủ. Riêng thanh tra sở, tuy không quy định số biên chế tối thiểu nhưng tỉnh chỉ duy trì nếu số biên chế tối thiểu là 3 chỉ tiêu, nếu không sẽ bố trí tại văn phòng sở hoặc phòng chuyên môn. Các chi cục, tổ chức hành chính tương đương trực thuộc thực hiện số biên chế tối thiểu theo quy định (chi cục 12, phòng chuyên môn thuộc chi cục tối thiểu 5). Nếu vẫn giữ chi cục mà không đủ biên chế tối thiểu thì điều chuyển chỉ tiêu từ các phòng chuyên môn khác. Việc sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh còn căn cứ vào vị trí việc làm, mức độ phù hợp khi thực hiện nhiệm vụ; áp dụng nguyên tắc lãnh đạo không nhiều hơn chuyên viên. Tỉnh đã giải thể 2 phòng y tế huyện Khánh Sơn và huyện Khánh Vĩnh, chuyển chức năng, nhiệm vụ của phòng này sang Văn phòng HĐND và UBND huyện. UBND tỉnh còn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 12 sở; lấy ý kiến để quy định chức năng, nhiệm vụ của 2 cơ quan; phối hợp rà soát lại chức năng, nhiệm vụ 1 sở; còn 5 cơ quan chưa quy định chức năng, nhiệm vụ vì chưa có thông tư hướng dẫn.


Đối với các đơn vị sự nghiệp, năm 2021, trên địa bàn tỉnh chỉ còn 619 đơn vị, giảm 64 đơn vị so với năm 2015. Đặc biệt, năm 2021, tỷ lệ đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên tăng gấp đôi, từ 2,3% lên 4,8% và có thêm 1% đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, chi đầu tư. Một số đơn vị sự nghiệp chưa đảm bảo duy trì được sắp xếp theo quy định như: Sáp nhập Trung tâm dịch vụ Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh vào Ban Quản lý Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh; hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thành Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc người có công - Công tác xã hội tỉnh…


Phấn đấu giảm ít nhất 10% đơn vị sự nghiệp


Trên cơ sở phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025 của Sở Nội vụ, đảm bảo giảm tối thiểu 10%, UBND tỉnh đã thống nhất, đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, 2 trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh duy trì hiện trạng tổ chức, tiếp tục kiện toàn tổ chức, vị trí việc làm, nhân sự, hoàn thiện quy chế quản lý, điều hành. Các trường THPT công lập duy trì hiện trạng; 2 trung tâm giáo dục thường xuyên và tổng hợp hướng nghiệp Ninh Hòa, Cam Ranh trước mắt giữ ổn định đầu mối và tiếp tục kiện toàn. Trường mầm non, tiểu học, THCS công lập áp dụng nguyên tắc chung: Mỗi địa bàn cấp xã chỉ tổ chức 1 trường và các điểm trường (nếu có) cho mỗi cấp học; địa bàn trung tâm, nội thị, số học sinh ra lớp quá đông, tổng số lớp vượt định mức số lớp tối đa/trường thì tổ chức 2 trường trở lên; bảo đảm số lớp tối thiểu/trường theo quy định. Sau khi rà soát, đảm bảo giảm 68-70 đơn vị.


Ngoài ra, sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, sự nghiệp khoa học và công nghệ tạm giữ ổn định. Sự nghiệp văn hóa và thể thao duy trì số lượng như hiện trạng, nhưng Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng và Trung tâm Dịch vụ thi đấu thể thao chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên từ năm 2024. Sự nghiệp y tế tăng thêm 1 đơn vị (Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang). Sự nghiệp thông tin và truyền thông tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từ nay đến năm 2030. Một số đơn vị sự nghiệp khác được sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển đổi thành công ty cổ phần sau khi có hướng dẫn của Chính phủ; riêng Trung tâm Phát triển quỹ đất tạm giữ ổn định.


Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, công tác cải cách tổ chức bộ máy luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng ngay từ những ngày đầu thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Giai đoạn 2015-2021, việc cải cách tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy định. Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục phân công nhiệm vụ cụ thể; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ gắn với cải cách công vụ; rà soát, điều tiết biên chế hành chính để giảm thiểu tình trạng thừa, thiếu cục bộ sau sắp xếp. Công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy sẽ thực hiện thường xuyên để kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc, từ đó khắc phục, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng biên chế. Việc kiểm tra, giám sát có thể thực hiện theo chuyên đề hoặc lồng ghép với kiểm tra cải cách hành chính…


NGUYỄN VŨ

 

.

các thông tin tiện ích