11:08, 09/08/2022

Nha Trang: Khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính

Sáng 9-8, ông Hồ Văn Mừng - Bí thư Thành ủy Nha Trang chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang với UBND thành phố về các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính.

Sáng 9-8, ông Hồ Văn Mừng - Bí thư Thành ủy Nha Trang chủ trì buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy Nha Trang với UBND thành phố về các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC).


Bí thư Thành ủy Hồ Văn Mừng đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị nâng cao nhận thức và đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành về công tác CCHC. UBND thành phố và các ban, ngành, địa phương có kế hoạch chi tiết khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của địa phương, đơn vị, có sự phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân trong thực hiện CCHC; tập trung các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “Một cửa” và “Một cửa liên thông”; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác CCHC. Bên cạnh đó, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin triệt để trong CCHC; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho bộ phận “Một cửa” các xã, phường; khẩn trương thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm hành chính công của thành phố; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC…


THU HƯƠNG