Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa: Có thẩm quyền giải quyết 122 thủ tục hành chính

Thứ Năm, 18/08/2022, 00:03 [GMT+7]

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa: Có thẩm quyền giải quyết 122 thủ tục hành chính

Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa vừa công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động.


Đi kèm với bản công bố hệ thống quản lý chất lượng là danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Cụ thể, có 122 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải, gồm các lĩnh vực: Đăng kiểm (1 thủ tục), đường bộ (68 thủ tục), đường thủy nội địa (48 thủ tục), hàng hải (2 thủ tục),  dịch vụ du lịch khác (3 thủ tục). Các thủ tục đều có quy trình giải quyết cụ thể, được công bố trên Cổng Thông tin điện tử và niêm yết công khai tại bộ phận một cửa của sở.


THÀNH NAM

 

.

các thông tin tiện ích