10:04, 03/04/2022

Cam Ranh: Tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021

UBND TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2022 và giai đoạn 2021-2030.

UBND TP. Cam Ranh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2022 và giai đoạn 2021-2030.


Năm 2021, công tác CCHC đã được UBND thành phố triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả. Thành phố đã thực hiện công khai, minh bạch thủ tục hành chính, danh mục hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố theo quy định; công khai thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin điện tử thành phố. 15/15 xã, phường triển khai thực hiện mô hình một cửa liên thông theo hướng hiện đại, đạt 100%. Chất lượng thực hiện công tác CCHC ngày càng được nâng cao. Năm 2021, UBND TP. Cam Ranh đạt chỉ số CCHC 89,47%, xếp loại tốt, dẫn đầu khối huyện; có 3 tập thể và 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.


Tại hội nghị, các đại biểu còn nghe một số báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường về thực hiện tốt công tác CCHC; triển khai kế hoạch CCHC năm 2022 và giai đoạn 2021-2030.


Dịp này, UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2021.


Khánh Vĩnh