10:08, 29/08/2021

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai hiệu quả phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai hiệu quả phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.


Theo đó, sở đã tham mưu UBND tỉnh 7 quyết định công bố danh mục TTHC thuộc các lĩnh vực của ngành; thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 3 TTHC thuộc lĩnh vực người có công, lao động - tiền lương và giáo dục nghề nghiệp. Đồng thời, sở đã kiến nghị hợp lý hóa 1 TTHC thuộc lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội. Nhờ việc cắt giảm, hợp lý hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC, góp phần thực hiện cải cách hành chính hiệu quả.


Ngoài ra, sở đang tiếp tục kiến nghị hợp lý hóa, bãi bỏ một số TTHC quy định của bộ, ngành Trung ương nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện các TTHC, đảm bảo quyền lợi cho công dân…


V.G