11:08, 25/08/2021

Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng: Góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm tiến độ đề ra.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL), bảo đảm tiến độ đề ra.


Hoàn thành việc chuyển đổi


Theo ông Nguyễn Hoài Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN), thực hiện chỉ đạo của Bộ KH-CN về lộ trình chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 đối với các thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh phải bảo đảm tiến độ trước ngày 30-6. Sở KH-CN đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 thực hiện việc chuyển đổi cho 276 cơ quan hành chính nhà nước với 166 HTQLCL trên địa bàn tỉnh. Đề án chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (trong năm 2020) chuyển đổi cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 2 địa phương TP. Nha Trang và huyện Diên Khánh, gồm 108 cơ quan hành chính nhà nước với 69 HTQLCL. Giai đoạn 2 (năm 2021) chuyển đổi cho các địa phương còn lại, gồm 168 cơ quan hành chính nhà nước với 97 HTQLCL.

 

Một buổi tập huấn về công tác ISO.

Một buổi tập huấn về công tác ISO.


Được biết, trong quá trình chuyển đổi đã gặp nhiều khó khăn. Theo yêu cầu của đề án, việc chọn đơn vị đào tạo, tư vấn phải thông qua đấu thầu, nhưng trong tỉnh không có đơn vị tư vấn chuyên ngành nên công tác đấu thầu mất nhiều thời gian. Đến tháng 2-2020, Sở KH-CN mới hoàn thành công tác đấu thầu, ký kết hợp đồng với Viện Năng suất Việt Nam. Bên cạnh đó, việc thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19 cũng khiến việc triển khai đề án gặp nhiều khó khăn.


Tuy nhiên, Sở KH-CN đã linh hoạt, tích hợp nhiều phương thức để triển khai như: Thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng thông qua hồ sơ tài liệu do cơ quan nhà nước cung cấp; đào tạo thông qua các clip bài giảng phát trên kênh Youtube... Viện Năng suất Việt Nam phối hợp với VTV2 ghi hình 5 clip bài giảng 2 khóa học về chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thiết kế 2 bài kiểm tra, đánh giá sau mỗi khóa học thực hiện trực tiếp trên mạng Internet. Giai đoạn 2, triển khai đồng thời bằng 2 phương thức, clip bài giảng trên mạng Internet và đào tạo trực tiếp, tập trung theo từng địa bàn khi dịch Covid-19 được kiểm soát... Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, đến ngày 30-6, toàn bộ 276 cơ quan hành chính nhà nước với 166 HTQLCL trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, đảm bảo tiến độ đề ra.


Tiếp tục duy trì, cải tiến


Theo lãnh đạo Sở KH-CN, việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 là yêu cầu bắt buộc. HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước sau khi được chuyển đổi đảm bảo đáp ứng yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 quy định tại Quyết định 19/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, phù hợp với việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, gắn kết với các hoạt động cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, tích hợp với hệ thống tác nghiệp điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan hành chính nhà nước một cách tiết kiệm, hiệu quả…


Thông qua chuyển đổi đã có hơn 3.000 lượt cán bộ, công chức được đào tạo kiến thức về ISO 9001:2015; hơn 2.000 lượt cán bộ được đào tạo vai trò chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và có 1.640 người được cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, Sở KH-CN phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam xây dựng Bộ tài liệu hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước ở cả 3 cấp trên địa bàn tỉnh.


Bà Lê Vinh Liên Trang - Giám đốc Sở KH-CN cho biết, thời gian tới, Sở KH-CN tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh theo quy định. Đặc biệt, Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến triển khai giải pháp áp dụng cơ chế ISO điện tử, góp phần trong việc xây dựng một nền hành chính hiện đại. Sở KH-CN tham mưu rà soát, cập nhật định kỳ về biến động của nhân sự lãnh đạo phụ trách ISO và cán bộ đầu mối ISO của các cơ quan hành chính nhà nước để chủ động hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời; hướng dẫn các cơ quan áp dụng bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng và áp dụng HTQLCL trong các cơ quan hành chính nhà nước để hoàn thiện, nâng cao kỹ năng vận hành áp dụng HTQLCL phục vụ công tác cải cách hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Bên cạnh đó, tổ chức đào tạo về kiến thức ISO cho cán bộ, công chức các cơ quan hành chính nhà nước, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cấp huyện, xã đảm bảo hiệu lực và hiệu quả công tác cải cách hành chính; triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong việc vận hành áp dụng HTQLCL phục vụ cho việc gắn kết với mô hình chính quyền điện tử. Ngoài ra, triển khai mở rộng áp dụng HTQLCL cho các dịch vụ công, hoạt động nội bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước...


V.L