12:08, 13/08/2021

Một số thủ tục giảm 50% lệ phí khi giao dịch trực tuyến

Từ ngày 10-8, khi thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3, 4 thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, người sử dụng lao động chỉ phải nộp lệ phí 300.000 đồng/giấy phép...

Từ ngày 10-8, khi thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3, 4 thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, người sử dụng lao động chỉ phải nộp lệ phí 300.000 đồng/giấy phép, giảm một nửa so với mức thu lệ phí khi giao dịch trực tiếp. Đây là quy định tại Nghị quyết số 06, được HĐND tỉnh khóa VII thông qua tại kỳ họp thứ 2.

Tương tự, cũng từ ngày 10-8, theo Nghị quyết số 04 và 05 của HĐND tỉnh khóa VII, người thực hiện giao dịch trực tuyến mức độ 3, 4 được giảm 50% lệ phí so với giao dịch trực tiếp khi làm thủ tục cấp giấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Được biết, mức thu lệ phí khi thực hiện giao dịch trực tiếp đối với các thủ tục trên quy định như sau: Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ của nhân dân: 75.000 đồng/giấy phép; cấp phép xây dựng các công trình khác: 150.000 đồng/giấy phép; gia hạn giấy phép xây dựng: 15.000 đồng/lần; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 100.000 đồng/lần; cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh: 600.000 đồng/giấy phép; cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh: 450.000 đồng/giấy phép.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 

Việc giảm 50% lệ phí khi giao dịch trực tuyến góp phần tiết kiệm chi phí cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời đẩy mạnh giao dịch trực tuyến, qua đó thúc đẩy phát triển chính quyền số của tỉnh.

 

N.V