10:08, 13/08/2021

Đẩy nhanh tiến độ lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040

Ngày 13-8, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp nghe Sở Xây dựng báo cáo tiến độ lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.

Ngày 13-8, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì họp nghe Sở Xây dựng báo cáo tiến độ lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040.  


Theo báo cáo của Sở Xây dựng, sau khi xây dựng tiến độ theo nhiệm vụ được giao, đến nay, sở mới nhận được 22/32 ý kiến góp ý của các đơn vị. Nhìn chung, tiến độ lập đồ án đang chậm so với dự kiến. Hiện nay, một tập đoàn nước ngoài đã hoàn thành báo cáo ý tưởng lập điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang để tài trợ cho tỉnh. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh sắp xếp thời gian làm việc với tập đoàn.


Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, tiến độ lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 chưa đạt được kế hoạch đề ra. Ông đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục bám sát kế hoạch để tính toán đẩy nhanh, đảm bảo tiến độ phê duyệt; Tổ tư vấn lập quy hoạch TP. Nha Trang tập trung nghiên cứu, làm việc với tư vấn, thảo luận theo nhóm, từng ngành, lĩnh vực, phối hợp giữa các ngành để sớm có nội dung báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo công tác lập quy hoạch. Các đơn vị khẩn trương góp ý gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp, phân loại ý kiến, họp tổ công tác. Sở Xây dựng báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh để sắp xếp nghe đơn vị tài trợ trình bày ý tưởng, thảo luận, tiếp thu những ý tưởng mới.


VĂN KỲ