10:08, 12/08/2021

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa: Đẩy mạnh cải cách hành chính

Những năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính, qua đó giúp giải quyết kịp thời, hiệu quả hồ sơ, thủ tục hành chính. Sở đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả đề án Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Những năm qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ công tác cải cách hành chính (CCHC), qua đó giúp giải quyết kịp thời, hiệu quả hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC). Sở đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả đề án Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.


Nhiều chuyển biến


Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 68 và Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 32 về một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở LĐ-TB-XH đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương, tham mưu trình UBND tỉnh triển khai chính sách đến người thụ hưởng. Chỉ sau nửa tháng triển khai, đã có hơn 1.000 người bán vé số được nhận tiền hỗ trợ; hơn 4.760 doanh nghiệp với hơn 87.600 NLĐ được thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Đồng thời, có hàng trăm lao động nghỉ việc không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động và hơn 2.500 lao động tự do được hỗ trợ, góp phần ổn định cuộc sống. Sở và các cấp, ngành, địa phương đang tiếp tục triển khai chính sách, kịp thời hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động.

 

Nhờ kịp thời tham mưu triển khai chính sách hỗ trợ, các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã được nhận hỗ trợ.

Nhờ kịp thời tham mưu triển khai chính sách hỗ trợ, các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 đã được nhận hỗ trợ.


Thời gian qua, sở còn xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kịp thời kiểm tra, rà soát 7 văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên lĩnh vực của đơn vị. Sở cũng thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tổ chức lại hoạt động các phòng, đơn vị trực thuộc. Cụ thể: tổ chức lại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh thành Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội; hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công tỉnh với Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thành Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công - Công tác xã hội tỉnh.


Bên cạnh đó, sở cử hơn 70 công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyên môn công vụ; giao 16 đơn vị trực thuộc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Sở còn chủ động tham mưu UBND tỉnh phân cấp, ủy quyền cho cấp huyện việc thực hiện giải quyết chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí cho một số đối tượng; tổ chức cho người có công đi điều dưỡng tập trung. Ngoài ra, sở triển khai hiệu quả chính quyền điện tử, chính quyền số; cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động…


Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông

 

Trong tổng số 174 TTHC về lĩnh vực LĐ-TB-XH các cấp hiện nay, có 90 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Từ đầu năm 2021 đến nay, qua rà soát, sở đã đề xuất UBND tỉnh hợp lý hóa 1 thủ tục và cắt giảm thời gian giải quyết 3 thủ tục. Đặc biệt, sở đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng hạn hơn 8.400 hồ sơ cho công dân, trong đó có hơn 250 hồ sơ thuộc mức độ 3, 4.

Tuy đạt những kết quả tích cực nhưng hiện nay, việc thực hiện công tác CCHC tại sở vẫn gặp một số vướng mắc cần được tháo gỡ. Đó là: việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC đòi hỏi cụ thể về thời gian và công việc thực hiện của từng người xử lý. Trong khi đó, một số thủ tục của bộ, ngành công bố không cụ thể về thời gian giải quyết, gây khó khăn cho việc thực hiện. Một số TTHC bộ công bố nhưng thực chất chỉ là công việc, nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước, không đáp ứng cấu thành của một TTHC; một số thủ tục không có mã số riêng, gây khó khăn cho công tác tham mưu...


Theo ông Văn Đình Tri - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB-XH, thời gian tới, sở sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả công tác CCHC; tiếp nhận những kiến nghị của các tổ chức, cá nhân về quy định TTHC để nâng cao chất lượng phục vụ; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức. Bên cạnh đó, tập trung triển khai hiệu quả đề án Đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC. Trong đó, tập trung thực hiện 27 nhiệm vụ đề án đã đề ra. Sở rất mong các bộ, ngành, UBND tỉnh rà soát, bãi bỏ những quy định, thủ tục gây khó khăn, vướng mắc hiện nay...


VĂN GIANG