10:08, 11/08/2021

Góp ý dự thảo quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2021

Sở Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia hoàn thiện dự thảo Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021. Đây là bản dự thảo vừa được sửa đổi, cập nhật phù hợp với yêu cầu CCHC giai đoạn mới để thay thế quy chế hiện hành.

Sở Nội vụ vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia hoàn thiện dự thảo Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021. Đây là bản dự thảo vừa được sửa đổi, cập nhật phù hợp với yêu cầu CCHC giai đoạn mới để thay thế quy chế hiện hành.


Các cơ quan, đơn vị, địa phương có thể tham gia góp ý về nội dung dự thảo; tiêu chí và thang điểm đánh giá của các tiêu chí, tiêu chí thành phần; điểm thưởng, điểm trừ; phân bổ điểm cho các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần... và các vấn đề khác. Riêng Ban Dân tộc nghiên cứu, đề xuất nội dung, tiêu chí, thang điểm đánh giá thay thế mục Tác động của CCHC theo cơ cấu điểm đã được phân bổ cho các nội dung, tiêu chí không thực hiện. Được biết, trong 21 đơn vị được đánh giá, xếp hạng CCHC khối sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ban Dân tộc là cơ quan đặc thù không đánh giá tác động của CCHC.


N.V