10:08, 09/08/2021

Cam Ranh: Nộp hồ sơ trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính

UBND TP. Cam Ranh vừa có văn bản đề nghị tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận một cửa thành phố và UBND các xã, phường cho đến khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội hoặc có thông báo mới.

UBND TP. Cam Ranh vừa có văn bản đề nghị tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp của cá nhân, tổ chức tại Bộ phận một cửa thành phố và UBND các xã, phường cho đến khi kết thúc thời gian giãn cách xã hội hoặc có thông báo mới.


UBND thành phố đề nghị các tổ chức, cá nhân nếu có nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính chủ động nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ http://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/; thanh toán trực tuyến và gửi trả hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.  


Các đơn vị phải thực hiện nghiêm Công văn số 6176 ngày 9-7 của UBND tỉnh về việc thực hiện biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp, phục vụ tốt nhất người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; nghiêm cấm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để gây khó khăn hoặc không thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ cho cá nhân, tổ chức theo quy định. Để thuận tiện cho việc nộp hồ sơ trực tuyến, hỗ trợ tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố, các cá nhân, tổ chức có nhu cầu liên hệ công chức đầu mối phụ trách từng lĩnh vực để được hướng dẫn cụ thể.


VĂN KỲ