01:07, 30/07/2021

Công bố danh mục thủ tục hành chính về công chứng được chuẩn hóa, bị bãi bỏ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa và bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và tổ chức hành nghề công chứng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được chuẩn hóa và bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tư pháp và tổ chức hành nghề công chứng (TCHNCC). Quyết định có hiệu lực từ ngày 26-7-2021.

 

Cụ thể, danh mục TTHC lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh gồm 5 thủ tục: Thành lập; hợp nhất; sáp nhập và chuyển nhượng văn phòng công chứng; thành lập hội công chứng viên. Các TTHC này đều cho phép nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

14 TTHC lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp gồm: Đăng ký tập sự hành nghề công chứng; đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng; thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ TCHNCC này sang TCHNCC khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ TCHNCC tại tỉnh này sang TCHNCC tại tỉnh khác; chấm dứt tập sự hành nghề công chứng; đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên; cấp lại thẻ công chứng viên; xóa đăng ký hành nghề và thu hồi thẻ công chứng viên trong trường hợp công chứng viên không còn hành nghề tại TCHNCC; đăng ký hoạt động văn phòng công chứng; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng; đăng ký hoạt động văn phòng công chứng hợp nhất; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng nhận sáp nhập; thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng nhận chuyển nhượng. Trong số này, có 8 TTHC được quy định thu phí, lệ phí. 14 TTHC trên đều cho nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính công ích.

 

UBND tỉnh cũng công bố danh mục TTHC bị bãi bỏ, trong đó, có 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các TCHNCC và 26 TTHC lĩnh vực quản lý công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tư pháp.

 

N.V