08:10, 22/10/2019

Phần mềm chấm điểm cải cách hành chính: Mở rộng phạm vi thiết lập

Sở Thông tin và Truyền thông đang mở rộng phạm vi thiết lập của phần mềm Quản lý chấm điểm - Bộ chỉ số cải cách hành chính các cấp tỉnh, phát huy hiệu quả sáng kiến ban đầu.

Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đang mở rộng phạm vi thiết lập của phần mềm Quản lý chấm điểm - Bộ chỉ số cải cách hành chính (CCHC) các cấp tỉnh, phát huy hiệu quả sáng kiến ban đầu.

     
Thêm tiện ích


Phần mềm Quản lý chấm điểm - Bộ chỉ số CCHC các cấp tỉnh được phát triển từ giải pháp Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác đánh giá, xếp hạng CCHC tỉnh của Sở TT-TT, chính thức sử dụng từ năm 2017. Phần mềm cho phép tạo lập bộ tiêu chí đánh giá với từng nhóm cơ quan; cho phép các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện tự đánh giá, chấm điểm, giải trình, bổ sung; thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm, tổng hợp báo cáo; xuất biểu đồ, kết quả, thống kê; quản trị hệ thống… Người dùng cũng có thể đính kèm văn bản, bình luận, giải thích việc chấm điểm; rút lại để chỉnh sửa hồ sơ đề nghị thẩm định nếu cần.

 

Giao diện thẩm định về công tác cải cách hành chính năm 2018 của UBND xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh).

Giao diện thẩm định về công tác cải cách hành chính năm 2018 của UBND xã Khánh Đông (huyện Khánh Vĩnh).


Ông Bùi Vũ Vĩnh - Trưởng phòng CNTT (Sở TT-TT) cho biết, không chỉ đánh giá công tác CCHC của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện, năm vừa qua, phần mềm được mở rộng thiết lập đến cấp xã. UBND cấp huyện được chủ động thiết lập hệ thống tổ chức đánh giá cho các đơn vị, UBND cấp xã. Hiện nay, ngoài 44 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh, 137 xã, phường, thị trấn cũng được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống. Tương ứng với đó, ngoài tổ giúp việc, hội đồng đánh giá kết quả, xếp hạng CCHC cấp tỉnh, phần mềm cũng chấp nhận tổ giúp việc của 8 huyện (15 người/huyện), cho phép tổ chức đánh giá theo các đợt độc lập tùy thực tế địa phương, với từng khung thời gian do các huyện đề nghị. Cấp xã được cung cấp đầy đủ các tiện ích, tự đánh giá, tự quản lý kho tài liệu, theo dõi tiến độ, phản hồi, xuất dữ liệu báo cáo thống kê... Hiện tại, Sở TT-TT đang cập nhật bộ tiêu chí năm 2019 theo quyết định của UBND tỉnh và điều chỉnh một số chức năng cho phù hợp với bộ tiêu chí này. Đáp ứng phần mềm đã đươc nâng cấp, sở cũng tổ chức lại hệ thống câu hỏi; mở rộng chức năng lưu trữ tài liệu để các cơ quan, đơn vị toàn quyền sử dụng tài liệu lưu trữ trong nhiều năm và độc lập với các tài liệu gắn với hồ sơ giải trình.


Trong năm 2020, Sở TT-TT sẽ mở rộng đối tượng thực hiện, phân quyền quản trị hệ thống cho UBND cấp huyện tự xây dựng, thiết lập các bộ tiêu chí, thiết lập danh sách các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện để tổ chức đánh giá, xếp hạng CCHC. Đồng thời, mở rộng đánh giá, xếp hạng đối với các bộ tiêu chí khác như: ứng dụng CNTT, đánh giá thi đua...


Thêm hiệu quả  

 

Giải pháp Ứng dụng CNTT trong công tác đánh giá, xếp hạng CCHC tỉnh của Sở TT-TT từng đạt giải nhì cuộc thi Mô hình, sáng kiến CCHC của công chức, viên chức trẻ lần thứ 3 - năm 2017.
Tháng 3-2019, Phòng CNTT (Sở TT-TT) được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chủ trì tham mưu lĩnh vực hiện đại hóa hành chính.

Ông Đỗ Anh Khoa - công chức phụ trách văn phòng, thống kê UBND xã Cầu Bà (huyện Khánh Vĩnh) cho biết, từ khi có phần mềm, công việc tổng hợp báo cáo kết quả công tác CCHC ở xã thuận tiện, nhẹ nhàng hơn nhiều. Trước năm 2018, cứ đến kỳ đánh giá, ông phải lo in ấn, đóng tập báo cáo, tài liệu minh chứng, rồi chạy xe máy chở lên huyện nộp. Nếu huyện yêu cầu bổ sung giải trình, ông lại phải thực hiện thêm lượt tương tự. Do đợt báo cáo vào mùa mưa hàng năm nên việc vận chuyển tài liệu càng cực. Nhưng từ năm 2018, ông chỉ ngồi tại chỗ, đính kèm các file lên hệ thống, bỏ hẳn công đoạn in ấn, đi lại. Các tiêu chí tự đánh giá được thiết lập trên phần mềm cũng rõ ràng, thao tác không phức tạp.  

 
Ông Bùi Vũ Vĩnh cho biết, phần mềm đã làm thay đổi căn bản cách thức đánh giá kết quả, xếp hạng CCHC. Thay vì chuẩn bị, gửi hồ sơ giấy, giờ đây, các cấp chỉ cần gửi văn bản điện tử, đính kèm tài liệu, thậm chí chỉ cần gửi đường dẫn. Nhờ đó, thời gian tổng hợp, báo cáo của cấp huyện, xã giảm đáng kể. Năm 2018, có những xã thuộc huyện Khánh Vĩnh hoàn thành tự đánh giá từ ngày 25-11. Phần mềm cũng góp phần đảm bảo chính xác, nhanh chóng trong gửi, nhận kết quả tự đánh giá, thẩm định, giải trình; tránh được thất lạc hồ sơ; giảm áp lực công việc; qua đó nâng cao hiệu quả làm việc. Phần mềm còn giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương nắm được ý kiến thẩm định chuyên môn đối với từng chỉ tiêu, từ đó chỉ đạo nâng cao chất lượng thực hiện. Việc phân quyền đã cung cấp cho cấp huyện, cấp xã công cụ đánh giá trực quan để quản lý hệ thống tài liệu; tiết kiệm thời gian tổng hợp hồ sơ; chủ động về phạm vi, thời gian tổ chức đánh giá, xếp hạng CCHC và trong thiết lập các bộ tiêu chí khác theo đặc thù từng nhóm cơ quan. Qua đó, giảm tải đáng kể cho cấp tỉnh. Bên cạnh đó, cấp tỉnh có thể xuất báo cáo tổng hợp trên hệ thống để kiểm tra việc đánh giá mà không cần chờ cấp huyện gửi.


NGUYỄN VŨ