12:10, 18/10/2019

Nhận thức về công tác cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh vừa báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh vừa báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra công tác CCHC năm 2019.


Theo đó, điểm nổi bật là nhận thức về công tác CCHC của người đứng đầu tiếp tục chuyển biến tích cực, thể hiện ở việc chấp hành các quy định, chỉ đạo về CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tốt hơn năm trước. Việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp CCHC chủ động, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hơn. Các đơn vị đã tác nghiệp thành thạo hơn trên phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, nỗ lực triển khai giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3.


Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa cải thiện được khả năng kiểm soát kết quả, hiệu quả thực hiện, để lặp lại một số hạn chế đã được yêu cầu chấn chỉnh nhiều lần. Cụ thể như: việc công khai thông tin thủ tục hành chính, công khai đường dây nóng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; giải quyết không đồng bộ giữa hồ sơ giấy với hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử; một số cán bộ tham gia giải quyết thủ tục hành chính chưa nắm vững quy trình xử lý hồ sơ trên phần mềm; hồ sơ lưu chưa đúng quy định...  


Những đánh giá trên được đưa ra sau đợt kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề của đoàn kiểm tra tại 28 cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh từ tháng 7 đến tháng 9-2019.


N.VŨ