10:02, 23/02/2022

Hỗ trợ pháp lý trong khiếu nại hành chính

Khi bồi thường về đất, tôi thấy có hộ ở cùng tuyến đường được áp giá cao hơn, tôi muốn khiếu nại nhưng do không am hiểu về pháp luật. Xin hỏi, tôi có thể nhờ tư vấn ở đâu hoặc nhờ người khiếu nại thay được không?

. Hỏi: Khi bồi thường về đất, tôi thấy có hộ ở cùng tuyến đường được áp giá cao hơn, tôi muốn khiếu nại nhưng do không am hiểu về pháp luật. Xin hỏi, tôi có thể nhờ tư vấn ở đâu hoặc nhờ người khiếu nại thay được không?


Huỳnh Thị Tuyết (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa)


. Trả lời: Luật Khiếu nại đã trao cho người khiếu nại một số quyền, trong đó có quyền tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện khiếu nại.


Trường hợp người khiếu nại là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự thì người đại diện theo pháp luật của họ thực hiện việc khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc luật sư hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại.


Về nhu cầu tư vấn, người khiếu nại có thể nhờ luật sư hỗ trợ pháp lý cho mình trong vụ việc khiếu nại hành chính (liên hệ đến các văn phòng luật sư, công ty luật). Trường hợp người khiếu nại thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý (người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người có khó khăn về tài chính trong một số trường hợp được quy định…) thì được nhờ trợ giúp viên pháp lý tư vấn về pháp luật hoặc ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình (liên hệ đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý).


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG